Huurrecht

Sloten vervangen als de huurder niet betaalt? Van de Hoge Raad mag het - soms!

Dit zijn de definitieve vragen van de Amsterdamse kantonrechter aan de Hoge Raad inzake oneerlijk indexatiebeding

Faillisementen in het winkellandschap: Hoe ga je als verhuurder om met een failliete huurder?

Juridisch | Fiscaal

Rechter bevestigt: Huurindexatie met oud inflatiecijfer is terecht

Dit zijn de standpunten van de politieke partijen met betrekking tot huurrecht

Juridisch | Fiscaal

Woonbond: Massaclaim huurverhogingsbeding kan negatief uitpakken voor huurders

Juridisch | Fiscaal

Goed nieuws: Amsterdamse rechtbank vraagt Hoge Raad om hulp bij huurprijsindexatie

Juridisch | Fiscaal

Uitspraak in Bouwinvest-zaak is ‘atoombom die het faillissement van partijen kan betekenen’ 

Huurrechtadvocaat: 'Hoge indexering huurprijzen is geen onvoorziene omstandigheid'

Deze mogelijkheden behoudt de verhuurder voor tijdelijke verhuur

Verhuurders, let op uw waarborgsom!

De verhuurder overlijdt; is de huurder verplicht de woning te ontruimen en te verlaten?

Nieuw webinar: Huurrecht voor vastgoedbeheerders

Hoge Raad moet zich gaan buigen over huurkorting horeca