'Nog geen landelijke eenduidigheid coronakorting'

Advocaat Elsje de Bie bespreekt in het volgende artikel een kort geding procedure tussen een huurder en verhuurder van een Amsterdams hotel over een coronakorting. In eerdere onderhandelingen lukte het de partijen niet daarover overeenstemming te bereiken. Hoe oordeelde de rechter? 

20 mei 2021 om 11:12 | 3 min

Kan een VVE woningdelen tegenhouden?

Veel woningeigenaren die appartementen verhuren maken deel uit van een VVE . Regelmatig krijgen de advocaten bij Hielkema & co vragen over de regels voor verhuur van deze appartementen op grond van de splitsingsakte van de VVE. In deze blog bespreekt advocaat Elsje de Bie een recente uitspraak van het Hof Amsterdam over deze materie. 

11 september 2020 om 08:40 | 5 min

Column: Grijze gebieden en ontduiking van de Wet doorstroming huurmarkt

Sinds de Wet Doorstroming Huurmarkt is het mogelijk voor een zelfstandige woonruimte een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar aan te gaan. De (rechts)praktijk moet uitwijzen hoe met dit nieuwe type contract wordt omgegaan. Elsje de Bie, advocaat bij Hielkema & co, geeft in deze column een aantal voorbeelden van grijze gebieden die nog uitgekristalliseerd moeten worden.