'Pas eind dit jaar meer bekend over ontslagronde Booking.com'

Eerder deze week kwam het nieuws dat het Amerikaanse Booking.com wereldwijd een kwart van het personeel gaat ontslaan, het zou gaan 4.000 à 5.000 mensen. Gisteren werden de tweedekwartaalcijfers gepresenteerd en werd duidelijk dat CEO Glenn Fogel pas eind dit jaar uitspraken kan doen over de geplande reorganisatie. 

7 augustus 2020 om 08:58 | 2 min

IVBN stuurt boze brief naar Booking.com

VJ sprak met IVBN directeur Frank van Blokland over het wetsvoorstel om de boetes op illegale onderverhuur te verviervoudigen. Uit het gesprek blijkt dat de koepelorganisatie zelf al de nodige maatregelen heeft getroffen om onderhuur te voorkomen, waaronder een boze brief naar Booking.com.

5 december 2019 om 11:38 | 2 min | 1