Autoriteit Woningcorporaties bindt in: Tóch korting voor huurders Zeeuwland

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) verbood woningcorporatie Zeeuwland om eenmalig €170 korting te geven aan al haar huurders. Zeeuwland heeft alles in het werk gesteld om alsnog de korting te kunnen geven. Dat is gelukt. VJ sprak corporatiebestuurder Marco van der Wel: ''Het is wel de eerste en laatste eenmalige huurkorting die een corporatie ooit zal geven.''

13 oktober 2017 om 10:12 | 3 min

Woningcorporatie mag huurders niet eenmalig €170 huurkorting geven

Opschudding in corporatieland. Woningcorporatie Zeeuwland wil geld dat ze besparen door een fusie eenmalig verdelen over haar huurders. Hoewel de Autoriteit Woningcorporaties akkoord ging met het fusievoorstel komt ze er nu toch op terug, met teleurgestelde huurders tot gevolg. VJ sprak beide partijen. Inclusief zeer kritische reactie van Aedes.

25 juli 2017 om 16:07 | 3 min

Binnenkort nieuw model financieel reglement

‘Elke woningcorporatie moet dit jaar een financieel reglement opstellen. In dit reglement moet de corporatie opnemen binnen welke grenzen de aan haar financiële beleid en beheer verbonden risico’s aanvaardbaar zijn, en welk beleid zij beoogt te voeren als haar financiële continuïteit in gevaar komt of dreigt te komen. Het reglement moet vooraf goedgekeurd worden door de Autoriteit Woningcorporaties.

Consultatieversie beoordelingskader scheiding DAEB / niet-DAEB

Op 1 april jl. heeft de Autoriteit Woningcorporaties het consultatiedocument beoordelingskader scheiding DAEB niet-DAEB gepubliceerd. Eerder heeft de Autoriteit al de hoofdlijnen van dit beoordelingskader gepubliceerd. Tot en met 15 april kan er op dit document gereageerd worden. Lees de bijdrage van Eelkje van de Kuilen, partner en advocaat Ondernemingsrecht bij AKD.