Blog: Grondbedrijf, BBV en VpB: analyseer kort en samenhangend

Nederlandse gemeenten zijn per begin 2016 geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving bij de uitvoering van hun grondbeleid. De veranderingen zijn fundamenteel van aard, complex en vragen om nieuwe expertise en ‘anders-denken’. Aeisso Boelman, director Fakton, beschrijft vijf simpele stappen waarmee de nieuwe regelgeving prima te incorporeren is.