PEX Real Estate - Joshua Camera

PEX Real Estate - Joshua Camera
Postbus 6087
9702 HB Groningen

E-mail:
Web: http://www.pexrealestate.nl/

PEX Real Estate is specialist in binnenstedelijke nieuwbouw op A-locaties. Daarin onderscheidt het zich door zijn focus op kwaliteit en duurzaamheid, om zo het woongenot van bewoners te optimaliseren en tegelijkertijd vastgoed te realiseren dat aan alle huidige en toekomstige vereisten voldoet. PEX ontwikkelt, beheert, verhuurt, koopt en verkoopt winkels, kamers, studio’s en appartementen in de grotere Nederlandse steden, voornamelijk in Groningen, Assen en Amsterdam.

Aan de basis van PEX’ vastgoedportefeuille staan de investeringen die oprichter Joshua Camera voorheen op persoonlijke titel deed. De oprichting van PEX Real Estate in 2017 betekende dan ook een voortzetting en uitbreiding van de vastgoedactiviteiten van Camera, die tot dan toe veelal ondernemingen buiten de vastgoedsector had.


Projecten

PEX Real Estate beheert en ontwikkelt hoofdzakelijk woningen voor het hogere huur- en koopsegment. Dat betreft veelal appartementencomplexen, hoewel PEX ook individuele woonhuizen renoveert, transformeert of volledig nieuw bouwt. Tevens ontwikkelde PEX in Almelo een bedrijfsverzamelgebouw.

PEX’ voornaamste markt is lange tijd de stad Groningen geweest. Hier kocht oprichter en directeur Joshua Camera al in 2006 zijn eerste pand en vond ook nadien het grootste deel van de projecten plaats. Een deel van de Groningse portefeuille is echter in de afgelopen jaren verkocht, wat ruimte schiep om ook in andere steden voet aan de grond te krijgen.

Hoe dan ook zet PEX Real Estate in al zijn projecten in op verduurzamende maatregelen. Dat is niet alleen maatschappelijk verantwoord, ook is dat op de lange termijn het rendabelst door het gebruik van slijtvaste materialen en maatregelen zoals zonnepanelen, hoogwaardige isolatie en warmtepompen. Ook zoekt PEX in zijn projecten voortdurend een middenweg tussen aansluiting op het straatbeeld enerzijds en een in het oog springend karakter anderzijds.


Joshua Camera: oprichter van PEX Real Estate

Oprichter van PEX Real Estate is Joshua Camera, geboren in Groningen en opgegroeid in het nabijgelegen Haren. Hij kocht op achttienjarige leeftijd zijn eerste woning, die hij gedurende zijn studie Hypotheken & Verzekeringen deels zelf bewoonde. De overige verdiepingen verhuurde hij. Deze vroege investering vormde het begin van wat jaren later uitgroeide tot een aanzienlijke vastgoedportefeuille.  

Aanvankelijk maakte Camera echter naam buiten de vastgoedsector. In 2008 nam hij namelijk een ijssalon over in het centrum van Haren, waar hij opgroeide. Deze ontwikkelde hij tot een ijssalon met een kenmerkende uitstraling en uitgebreid assortiment schepijs. Dit concept werd op een tweede locatie in het nabijgelegen Groningen overgenomen, evenals in Utrecht en Amsterdam. In 2012 bouwde Camera hier bovendien op voort door een groothandel in ambachtelijk Italiaans schepijs op te zetten, waarmee hij door heel Nederland en België bijna vijftig verschillende smaken ijs leverde.

De opbrengsten uit deze ijsondernemingen stelden Camera in staat om zijn vastgoedportefeuille fors uit te breiden. Waar hij in de jaren na de aankoop van zijn eerste woning focuste op enkele objecten tegelijkertijd, kon hij deze activiteiten nu intensiveren. Vanaf 2013 volgde er dan ook een gestage stroom van beleggings- en ontwikkelingsprojecten, die uiteindelijk leidden tot de oprichting van PEX Real Estate. Met PEX is Joshua Camera sindsdien op zoek naar duurzame ontwikkelings- en beleggingsmogelijkheden in heel Nederland.


https://www.linkedin.com/in/joshua-camera/

https://vastgoedjongens.nl/joshua-camera/

https://www.vastgoedweb.com/personen/joshua-camera/