Elan Wonen

Elan Wonen
Houtplein 29-33
2012 DE Haarlem

Tel.: (023 )515 98 59
E-mail:
Web: http://www.elanwonen.nl
Elan Wonen is een ondernemende woningcorporatie die zo’n 7000 woningen beheert in Haarlem en Heemstede. Wij bouwen, innoveren, nemen beredeneerde risico’s, zijn actief in diverse netwerken en hebben een gezonde bedrijfsvoering.

Elan Wonen vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke woning. Ook als je een laag of bescheiden inkomen hebt. Ook als je daarnaast te maken hebt met fysieke of psychische beperkingen, of kampt met andere persoonlijke of sociale problemen. En ook als je een nieuwkomer in Nederland bent. Voor deze grote en diverse groep mensen bouwen en beheren wij sociale huurwoningen die passen bij hun mogelijkheden en behoeften. Zo vergroten wij hun kans op het vinden van een geschikte woning in Haarlem of Heemstede. Daar zijn we trots op en daarvoor zetten we ons iedere dag met veel plezier en energie in.

Onze speerpunten

Wij hebben de volgende beleidsspeerpunten geformuleerd voor de komende jaren:

Elan Wonen bouwt: wij investeren voornamelijk in nieuwbouw van compacte woningen met een lage huurprijs, zodat mensen die een sociale huurwoning zoeken sneller een geschikte woning kunnen vinden. Elan Wonen geeft thuis: wij komen onze afspraken na en maken onze beloftes waar. Wij luisteren goed naar de wensen, behoeften en ervaringen van onze huurders zodat we hoogwaardige diensten leveren die door huurders worden gewaardeerd. Elan Wonen werkt samen: wij nemen het initiatief om nieuwe of intensievere samenwerkingsverbanden aan te gaan met alle partijen die op enige manier kunnen bijdragen aan onze doelstellingen.

Bij elk van deze speerpunten besteden we in het bijzonder aandacht aan senioren en mensen die zorg aan huis nodig hebben. Dat vormt een belangrijk onderdeel van onze missie.