Oxand

Oxand
Computerweg 2, 3542 DR Utrecht (Nederland)
49, avenue F. Roosevelt, 77210 Avon – Fontainebleau (Frankrijk)
Avenue Villamont 23, 1005 Lausanne (Zwitserland)

Tel.: 0346-283090
E-mail:
Web: http://www.oxand.com
Oxand is gespecialiseerd in Asset & Project Performance Management in uiteenlopende sectoren (Real Estate & Infrastructuur, Energie & Industrie) en heeft kantoren in Nederland (Utrecht), Zwitserland (Lausanne) en Frankrijk (Parijs en Fontainebleau). Wij bieden hoogwaardig advies, technologie en opleiding & training aan organisaties met kapitaalintensieve (fysieke) assets. Onze risico gestuurde aanpak en methodiek voldoet aan onder andere ISO 55000, ISO 31000, NEN2767.Onze technology (Simeo™) geeft op een eenvoudige en overzichtelijke manier de fysieke staat weer van asset portfolio's, geeft aan waar de risico's zich bevinden, voorspelt de veroudering van de assets in de tijd en wat dit betekent voor de huidige en toekomstige onderhoudskosten. Simeo biedt de mogelijkheid deze kosten te optimaliseren aan de hand van de gestelde bedrijfsdoelstellingen. Door dit risico gestuurd prioriteren en programmeren kan er 30% bespaard worden op CAPEX/OPEX uitgaven.