Realconomy

Realconomy
Stationsplein 45, A4.004
3013 AK Rotterdam

Tel.: +31 10 80 80 007 +31 10 80 80 007
E-mail:
Web: http://www.realconomy.com
Realconomy ontwikkelt en investeert in de steden van morgen. De nieuwe uitdagingen vragen een ander samenspel in de markt van gebiedsontwikkeling. En daarin wil Realconomy een sleutelrol spelen. Door nieuwe allianties te arrangeren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en zelf risico’s te nemen.

Realconomy verbindt de huidige praktijk van projectontwikkeling met de nieuwe eisen van de Next Economy. Realconomy slaat daarin een brug tussen de overheid en bestaande marktpartijen, door nieuwe inzichten en toekomstige maatschappelijke wensen een plek te geven in nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

In 2050 woont 70% van de mensen in steden. Een massieve verschuiving, die nieuwe eisen aan stedelijke ontwikkeling stelt. Gecombineerd met Next Economy-thema’s als internet of things, smart energy en een circulaire economie vereist dat een compleet nieuwe visie en aanpak bij gebiedsontwikkeling. 

Realconomy heeft de ambitie steden ‘fit’ te maken. Economisch, sociaal en maatschappelijk. In fitte steden versterken verschillende functies als zorg, energie, onderwijs, leisure, wonen en werken elkaar. Realconomy wil de katalysator op deze ontwikkeling van steden zijn. Steden die klaar zijn voor de toekomst.