Credit Europe Bank

Credit Europe Bank
Karspeldreef 6-A
1101 CJ Amsterdam

Tel.: 020 31 21 230
E-mail:
Web: http://www.crediteurope.nl/

Credit Europe Bank is een kredietverstrekker voor zakelijk vastgoed. Het verschaft klanten zowel brugkredieten voor nieuwbouwprojecten als herfinancieringen voor reeds bestaand vastgoed. Binnen Nederland ligt het zwaartepunt van de sinds 1994 in Amsterdam gevestigde Credit Europe Bank op vastgoedfinancieringen in de Randstad. Daarbij legt het zich toe op residentieel, recreatief en logistiek vastgoed dat door de eigenaar aan derden wordt verhuurd.

Buiten Nederland waren de vastgoedactiviteiten van CEB voorheen gecentreerd in Turkije en Oost-Europa, maar tegenwoordig is de portefeuille meer gediversifieerd. In het bijzonder gaat CEB zich meer richten op de Nederlandse vastgoedmarkt.

Financiering van zakelijk vastgoed

Credit Europe Bank biedt leningen aan van circa tien tot dertig miljoen euro. Daarbij geldt het vastgoed als onderpand en heeft dit een commerciële bestemming. Enkel in Roemenië, waar CEB in de eerste helft van de jaren negentig zijn deuren opende en inmiddels een dominante marktspeler is, verstrekt het ook hypotheken voor particulieren, bedoeld om de eigen woning mee te financieren. Overigens is CEB naast Roemenië en Nederland ook actief in Duitsland, Zwitserland, Malta en Oekraïne.

Vertrouwde werkwijze

De zakelijke dienstverlening van Credit Europe Bank is aanzienlijk toegankelijker dan die van de grootbanken. Zo kan CEB sneller opereren. Dat is mogelijk door de platte organisatiestructuur, waardoor klanten snel kunnen schakelen met vaste contactpersonen en kleine teams.

Noodzakelijk voor die werkwijze is een kritische opstelling bij het aangaan van een overeenkomst. CEB stelt dan ook strenge eisen aan zijn klanten. Het verstrekt uitsluitend hypotheken waarop het regelmatige aflossingen ontvangt. Daarbij mag de loan-to-value – het geleende bedrag afgezet tegen de geschatte waarde van het project – de zeventig procent niet overstijgen. Daarnaast zet het in op langjarige relaties met zijn klanten.

Hoog serviceniveau

Aan klanten die daartoe bereid zijn en aan die voorwaarden voldoen, valt daarna een behandeling te beurt die zij van grootbanken niet kunnen verwachten. Zij worden bijgestaan door relatief kleine teams, die weten wat er speelt, zowel bij de klant als in de sector. Waar mogelijk past Credit Europe Bank bovendien zijn dienstverlening aan de klant aan, in plaats van andersom, zoals gebruikelijk in de sector. Tevens verbindt het aan dit maatwerk lagere rentetarieven dan het serviceniveau doet verwachten. CEB combineert dan ook de persoonlijke benadering van particuliere kredietverstrekkers met de zekerheid en tarieven van de grootbanken.


https://www.vastgoedweb.com/bedrijven/credit-europe-bank/

https://www.amsterdamsdagblad.nl/credit-europe-bank-nv-amsterdam

https://www.advieskeuze.nl/over/aanbieder/credit-europe-bank