De Clercq Advocaten Notariaat

De Clercq Advocaten Notariaat
Hoge Rijndijk 306
2314 AM LEIDEN

WTC The Hague
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM DEN HAAG


Tel.: 071 5815300 | 070 2055700
E-mail:
Web: http://www.declercq.com

Vernieuwend en gefocust
Al sinds de oorsprong van ons kantoor in 1850 kijken we bij De Clercq vooruit. Waar liggen úw kansen? Waar liggen de onze? En hoe kunnen we samen excelleren? Dat vergt visie, maar ook focus. We hebben ons daarom gespecialiseerd in een select aantal rechtsgebieden en in specifieke markten. Hierbinnen volgen we de ontwikkelingen op de voet, analyseren we de impact ervan en ontwikkelen we inventieve juridische oplossingen. We begeven ons hierbij voorbij de grenzen van het bekende, het voorspelbare en het alledaagse. Want het gaat om ú. En u wilt voorop blijven lopen.

Klantgericht en coöperatief
We streven naar een gelijkwaardige samenwerking en een partnerschap met onze cliënten. De lange termijn gaat daarbij voor kort gewin. We investeren daarom graag tijd en energie om u en de context waarin u opereert beter te leren kennen. Dat werkt prettig en effectief, voor u én voor ons. Onze benadering wordt breed gewaardeerd. Veel cliënten – in heel Nederland en daarbuiten – vinden de weg naar De Clercq dan ook via aanbeveling.

Daadkrachtig en doelgericht
Verwacht van ons geen wollig taalgebruik of verhullend jargon, want De Clercq is een no-nonsense kantoor. We zijn recht door zee, strijden met open vizier en zeggen waar het op staat. Datzelfde verwachten we van u. Om uw doel te bereiken, gaan we pragmatisch en creatief te werk. En zolang het uw zaak dient, durven we de gebaande paden te verlaten. Zo nemen we belemmeringen weg en geven we u ruim baan.

Vlijmscherp en kritisch
Om voor u het beste resultaat te kunnen realiseren, leggen we de lat voor onszelf hoog. Goed is niet goed genoeg, we willen excelleren. Daarom selecteren we onze juristen op hun expertise en ervaring en op hun vermogen zich vast te bijten in een dossier. Want kennis telt, ervaring geeft overwicht en elk detail kan doorslaggevend zijn. We durven u daarom te beloven dat De Clercq de beste kennis van zaken heeft om u of uw juridische afdeling bij te staan in een geschil.

Team Vastgoed, Overheid & Notariaat
Onze vastgoedpraktijk omvat alle rechtsgebieden waarmee u als projectontwikkelaar, aannemer, vastgoedeigenaar, belegger, woningcorporatie, overheid, semi-overheidsorgaan of eigenaar van een monumentenpand te maken kunt krijgen. De Clercq kan u onder meer bijstaan in juridische kwesties in relatie tot:

 • projectontwikkeling en bouw: van onderhandelingen en aansprakelijkheid tot ontwerpfouten en meerwerk;
 • vastgoedovereenkomsten, -transacties en -beleggingen;
 • ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en provinciale verordeningen;
 • wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, van Wabo tot Omgevingswet;
 • zakelijke rechten zoals erfpacht en opstal;
 • huurrecht en huurgeschillen: van contracten en het vaststellen van huurprijzen en servicekosten tot onderhoudsplicht, ontruiming en de Leegstandswet;
 • professioneel VVE-beheer: rechten en plichten van eigenaren, beheerders en bestuurders;
 • zorgvastgoed: van het bouwregime voor ‘cure’ en ‘care’ tot de scheiding van wonen en zorg.

Monumenten
Met onze specialistische kennis kunnen we u ook uitstekend adviseren over uw rechten en plichten als eigenaar of beheerder van een monumentenpand. Kijk voor meer informatie op onze website Monument+Recht.

Notariaat
De notaris bewaakt als onpartijdige adviseur de belangen van alle betrokken partijen in een transactie. Dat vergt een brede juridische visie, gedegen fiscale kennis en de nodige praktijkervaring. Het notariaat van De Clercq is (familie)bedrijven, gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen onder meer van dienst bij:

 • advies over financieringsconstructies (huurkoop, financial lease en erfpacht-lease);
 • kwesties inzake het vennootschapsrecht en (corporate) governance;
 • oprichtingen en statutenwijzigingen van rechtspersonen;
 • reorganisaties, fusies, splitsingen en statutenwijzigingen;
 • aandelenoverdrachten, inclusief earn out-regelingen;
 • legalisaties en legal opinions;
 • het notarieel vastleggen van overeenkomsten.
 • het verzorgen van leveringsaktes, hypotheekaktes, vestigingsaktes (erfdienstbaarheid, erfpachtrechten en opstalrechten) en splitsingsaktes (appartementsrechten);