7 sep 09:30 uur

Bouwmanagement – deeltijdopleiding

Hoger Technisch Instituut, Teleportboulevard 100, Amsterdam

Wat kunt u verwachten?

Door de snelle technologische ontwikkelingen in de bouw is er een grote vraag naar technisch leidinggevenden met oog voor mensen. Je kunt immers gezamenlijk een model uitwerken, maar als je elkaars intenties of het verdienmodel niet kent zal er nooit een echte, op vertrouwen gebaseerde samenwerking tot stand komen. Een afgestuurde HTI Bouwmanager is in staat om deze samenwerking vorm te geven, verbanden te leggen en mensen te verbinden.

De opleiding
De opleiding Bouwmanagement (BUMI) duurt twee jaar. Door de inzet van docenten, trainers en sprekers die ervaring hebben op hun vakgebied, wordt u geïnformeerd en geïnspireerd. Vervolgens integreert u deze informatie door het maken van opdrachten en implementeert u het geheel door in uw werkpraktijk de praktijkopdrachten uit te voeren. In het tweede jaar wordt de projectopdracht uitgewerkt en wordt afgesloten met een ‘professioneel interview’. Binnen het programma wordt van u verwacht dat u zelfstandig aan de slag gaat met de aangeboden literatuur, verbanden kunt leggen tussen de verschillende sprekers, trainers en docenten, colleges, workshops en bedrijfsbezoeken.

De thema’s die aan bod komen zijn:

  • Bouwkosten en -planning (o.a. begrotingen, haalbaarheidsstudies, risicoanalyses)
  • Uitvoeringstechnieken (o.a. integratie van systemen, constructieve systemen, milieubelasting)
  • Management in de bouw (o.a. managementtechnieken, communicatie, bouwrecht, contractvormen)
  • Informatiemanagement (o.a. bouwinformatie BIM, rapportages, communicatiesystemen)

Dit is een integrale benadering van de reguliere beheersfactoren en bouwfasering. De elementen komen zowel in jaar 1 als in jaar 2 aan bod, waarbij in jaar 2 verdieping wordt aangebracht middels integrale projectopdrachten.


Programma
Module B: Bouwkosten / planning - start 7 september 2019
Module U: Uitvoeringstechnieken - start 25 januari 2020
Module M: Managementtechnieken - september 2020 (exacte datum wordt later bekend gemaakt)
Module I: Informatiemanagement - januari 2021 (exacte datum wordt later bekend gemaakt)

Leerdoelen
De HTI Bouwmanager is een persoon die in staat is om analytisch te denken, professioneel te communiceren en managementtools doelgericht toe te passen. Het doorzien van de uitdagingen en kansen en uw opdrachtgever hierin adviseren, is een belangrijke vaardigheid van de HTI Bouwmanager.

De HTI Bouwmanager denkt niet productmatig over de gebouwde omgeving maar op basis van programma’s van eisen van opdrachtgevers en daarbij behorende beeldkwaliteit. Ook kan de HTI Bouwmanager bedrijfsstructuren analyseren, organisaties initiëren en professioneel adviseren.

Voor wie?
Studenten met ambitie voor leidinggeven en de wil om een belangrijke rol in te nemen in de veranderende bouw- en vastgoedbranche. De studenten zijn voornamelijk werkzaam in de bouw- en vastgoedbranche, bij beleggers, ontwikkelaars, aannemers, bouwmanagement- en architectenbureaus, overheidsinstanties en woningcorporaties.

Toelatingseisen
Studenten HTI-Bouwmanagement zijn minimaal in het bezit van een diploma HTI-Bouwkunde, hbo of hebben een universitaire achtergrond met de richting bouwkundig of anderzins technisch. Studenten met een vooropleiding Economie of Bedrijfskunde worden onder voorwaarden toegelaten.

Punten / certificaat / diploma
Na het met goed gevolg afsluiten van het eerste jaar, een voldoende voor elk van de opdrachten, eindtoetsen en literatuuronderzoeken, kan worden gestart met het tweede jaar. Het tweede jaar wordt na het indienen van de projectopdrachten afgesloten met een professioneel interview, waarin de student zijn afstudeerproject verdedigt.

KOSTEN
Module B €2.050,-
Module U €2.050,-
Module M €2.050,-
Module I €2.050,-
Het intake assessment en de inschrijving kost € 155,-. Bij definitieve inschrijving wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld.

LOCATIE
Hoger Technisch Instituut
Teleportboulevard 100
1034 EJ Amsterdam

AANMELDEN
Stuur een e-mail met daarin uw contactgegevens en cv naar events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. "Opleiding Bouwmanagement". Het Hoger Technisch Instituut (HTI) neemt vervolgens uw aanvraag in behandeling en neemt zo snel mogelijk contact met u op. Uw inschrijving is pas definitief nadat het HTI deze heeft bevestigd.

   

Locatie

Hoger Technisch Instituut, Teleportboulevard 100, Amsterdam

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Bouwmanagement – deeltijdopleiding:

U dient tenminste één van de bovenstaande opties aan te vinken.

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09