17 apr 12:30 uur

Opleiding Huurrecht Winkel- en Kantoorruimte

Vastgoed Belang, Nachtwachtlaan 20 te Amsterdam

Wat kunt u verwachten?

De valkuilen en kansen bij het verhuren van winkel- en kantoorruimte in één dagdeel onder de knie.

Problemen bij het verhuren van winkel- en kantoorruimte voorkomen
Welke praktische problemen in de toekomst zijn te voorkomen door tijdens het afsluiten van de huurovereenkomst dit goed vast te leggen (bijv. gebreken of onderhoud)? Een goede vastlegging van de afspraken voorkomt in een later stadium veel problemen. Welke onderverdeling kunt u maken in de huurprijs (huur, servicekosten en andere verplichtingen)? Tijdens de cursus huurrecht kantoorruimte leert u welke zaken u goed moet vastleggen. Hierbij worden actuele jurisprudentie en praktijkcasussen besproken.

'Deze sessie is speciaal ontwikkeld voor iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is bij het aangaan of beoordelen van huurcontracten in de winkel- en kantorenmarkt.'

Inhoud
De docent beantwoord praktische vragen zoals:
- Wat zijn aandachtspunten bij bestaande en nieuwe huurcontracten?
- Hoe benut de verhuurder zijn onderhandelingspositie optimaal?
- Welke rechten heeft de huurder en in hoeverre verschillen die bij de diverse soorten onroerend goed?
- Welke investeringen worden door de huurder betaald en welke door de verhuurder?


Andere onderwerpen die aan bod komen
Onderwerpen die daarnaast aandacht zullen krijgen zijn de ontwikkelingen rondom faillissementen, renovatie van bedrijfsruimte en huurprijzen van bedrijfsruimte naar aanleiding van recente wetgeving en rechtspraak. Algemene voorwaarden (waaronder boetebedingen) en hun geldigheid en het opstellen van geldige bedingen komen daarbij ook aan de orde.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de cursus ontvangt u vooraf het boek: 'Huurrecht' door mr. M. van Schie, mr. F.H.J. van Schoonhoven en mr. T.H.G. Steenmetser. Bij uw inschrijving kunt u het adres waar u het boek graag wilt ontvangen doorgeven.  

Het standaard model Huurovereenkomst Kantoorruimte en winkel/bedrijfsruimte en bijbehorende documenten worden als leidraad voor de cursus gebruikt. Deze krijgt u tijdens de cursus aangereikt. Het programma wordt verder naar aanleiding van tussentijdse belangrijke ontwikkelingen en actualiteiten aangevuld.

Leergang vastgoed
Deze opleiding is een optionele module bij de Leergang Vastgoedbeleggen. 

Andere interessante modules in deze categorie:
- Huur- en Servicekosten Bedrijfsruimte
- Puntentelling Woonruimte

Zie voor meer informatie over deze modules en de data waarop deze plaatsvinden de actuele agenda.

Leerdoelen

 • Kennis opdoen van de verschillende soorten huur;
 • De modelovereenkomsten die er zijn en de verschillen daartussen (ROZ, RGD, NVM);
 • De regels omtrent gebreken van het gehuurde en hoe u daar als verhuurder bij het aangaan van het huurcontract op kunt anticiperen;
 • Valkuilen in het huurcontract herkennen;
 • Splitsen van kosten in het contract (huur, servicekosten en andere verplichtingen);
 • Vrijheid en beperkingen voor huurder en verhuurder bij kantoorruimte; 
 • Verdieping huurprijs (BTW problematiek, index, belastingen, huurprijsaanpassing, servicecomponenten);
 • Regels omtrent onderhoud - wat zijn dringende werkzaamheden; 
 • Indeplaatsstelling;
 • Exploitatieplicht;
 • Faillissement van de huurder – wat nu?
 • ... en meer!

Docent: E.P.W. (Elout) Korevaar
Datum: 17 april 2018 en 17 oktober 2018
Duur: 12.30u tot 16.00u
Locatie: Vastgoed Belang, Amsterdam
Kosten: €295,- (niet leden), €245,- (leden Vastgoed Belang)
PE-punten: 3 (graag vermelden bij aanmelding voor welke organisatie)


Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. "Opleiding Huurrecht Winkelruimte". Geef ook aan op welke datum u deel wenst te nemen indien van toepassing.
 

            

Locatie

Vastgoed Belang, Nachtwachtlaan 20 te Amsterdam

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Opleiding Huurrecht Winkel- en Kantoorruimte:

U dient tenminste één van de bovenstaande opties aan te vinken.

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09