24 sep 10:00 uur

Cursus Vastgoedrekenen

Vastgoed Belang, Nachtwachtlaan 20 te Amsterdam

Wat kunt u verwachten?

Maak kennis met de belangrijkste begrippen en rekentechnieken in het vastgoedrekenen om zo uw vastgoedinvesteringen op de juiste manier te onderbouwen. 

Na het volgen van deze cursus kunt u de belangrijkste begrippen in het vastgoedrekenen, zoals Bruto AanvangsRendement (BAR), Netto AanvangsRendement (NAR), yield en Discounted Cash Flow (DCF), toepassen in uw dagelijkse vastgoedbeleggingspraktijk. U leert daarnaast uw beslissingen en investeringen goed onderbouwen. 

Inhoud
Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de waardeberekening. De uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen worden daarbij besproken. U krijgt inzicht in deze uitgangspunten en leert de diverse belangen van betrokken partijen bij vastgoedinvesteringen middels berekeningen inzichtelijk maken. U gaat daarnaast zelf aan de slag met rendementsmodellen. En u gaat ervaren wat de impact is van één of meerdere wijzigingen in de uitgangspunten.

Voorbereiding
Tijdens de module Vastgoedrekenen is het belangrijk dat u beschikking heeft over een laptop of tablet met toegang tot Microsoft Excel. U gebruikt tijdens de opleiding een vastgoed rekenmodel in Excel. De docent licht tijdens de cursus stap voor stap het werken met vastgoed rekenmodel toe.

Inschrijven voor deze opleiding is mogelijk als onderdeel van de Leergang Vastgoedbeleggen of als losse module.  

Toelichting leergang vastgoedbeleggen
De gehele leergang bestaat uit 6 modules + een aantal optionele extra modules. De modules zijn een hele dag of een dagdeel. Het is ook mogelijk de losse modules te volgen en dus een keuze te maken voor één of meer modules. 

1. Introductie Vastgoedbeleggen
2. Vastgoedrekenen 
3. Vastgoedfinancieren 
4. Huurrecht Woonruimte 
5. Fiscale en Juridische aspecten bij Beleggen in Vastgoed
6. Vastgoedwaardering 

Extra modules (optioneel)
De modules Huurrecht Winkelruimte, Kantoorruimte, Huur- en Servicekosten Bedrijfsruimte en/of Puntentelling Woonruimte zijn een goede aanvulling op de leergang. 

 • Huurrecht Winkelruimte
 • Huurrecht Kantoorruimte
 • Huur- en Servicekosten Bedrijfsruimte
 • Puntentelling Woonruimte

Zie voor meer informatie over deze modules en de data waarop deze plaatsvinden de actuele agenda. 

Kosten 
Kosten introductiemodule: €99,-. 
Kosten per module bij één dagdeel: €295,-. Voor leden Vastgoed Belang: €245,-.
Kosten per module bij twee dagdelen: €545,-. Voor leden Vastgoed Belang: €445,-.  

De volledige leergang (module 1 t/m 6) volgt u al voor een totaalbedrag van € 2.250,-. Bent u lid van Vastgoed Belang? Dan kost de volledige leergang slechts € 1.850,-! De extra modules zijn daar los bij te volgen.

Leerdoelen

 • De waarde en het rendement van vastgoed bepalen;
 • Actualiteiten in de verschillende vastgoedmarkten (woning, winkel, kantoor, bedrijfsruimte);
 • Inschatten van de invloed van actuele ontwikkelingen in de vastgoedmarkt op de waarde en financieringsmogelijkheden;
 • Belangrijke begrippen in het vastgoedrekenen (BAR, NAR, Yield, DCF) en de invloed hiervan op de waarde;
 • Beoordeling van het bruto- en netto aanvangsrendement (BAR/NAR) en het rendement op het eigen vermogen middels de yieldcurve;
 • Gebruik van vastgoed-rendementsmodellen;
 • Invloed van aspecten zoals rente, huurfactor en indexering op het rendement laten zien middels het rendementsmodel;
 • Diverse vormen van beleggingsonroerend goed, zoals bedrijfspand, kantoorpand en industriehal;
 • Verdieping in de voor- en nadelen bij de investering in verschillende vormen van beleggingsonroerend goed en het bijbehorende rendement;
 • Een kostprijsdekkende huur- of verkoopprijs berekenen;
 • Een pand in eigen gebruik versus een investeringsobject;
 • Actuele ontwikkelingen;
 • Hoe ontwikkelt zich de verhouding vraag en aanbod en wat is het effect hiervan op de korte én lange termijn?​

Docent: Jaap Huurnink
Datum: 24 september 2018
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Vastgoed Belang, Nachtwachtlaan 20 te Amsterdam
Prijs: € 545,- (niet leden VGB), € 445,- leden VGB


Deelnemers aan deze module krijgen 5 PE punten.
Wilt u PE punten toegekend krijgen, geef dit dan aan bij uw aanmelding.  

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. "Cursus Vastgoedrekenen". Vermeld als lid van Vastgoedbelang ook u lidnummer. Geef ook aan op welke datum u deel wenst te nemen indien van toepassing.
 

     

 

Locatie

Vastgoed Belang, Nachtwachtlaan 20 te Amsterdam

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Cursus Vastgoedrekenen:

U dient tenminste één van de bovenstaande opties aan te vinken.

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09