NewGround Law

Hoofdlijnennotitie Circulaire Economie-wet: mogelijke implicaties voor de vastgoedpraktijk

Welk recht is van toepassing bij bestemmingsplan op aanvraag?

Toekomstbestendig bouwen met behulp van het nieuwe Afwegingskader

Aanwijzing monumenten onder de Omgevingswet; wat is er veranderd

Waar en hoe wordt de voor een klimaatneutraal energiesysteem vereiste infrastructuur geplaatst?

Wat geldt er binnenkort in Amsterdam qua omgevingsplan?

Juridisch | Fiscaal

Stikstofactualiteiten: Raad van State ziet ruimte om tot medio 2025 af te zien van handhaving PAS-melders

Bouwinvest verkoopt 173 woningen voor tientallen miljoenen aan Daelmans en MHM Onroerend Goed

Extern salderen: Afdeling kadert gebruik van stikstofruimte voor gebiedsontwikkeling nader in

Meer rechtsonzekerheid en onvoorspelbaarheid na uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Naar uitstootvrije bouwmachines en bouwmaterieel: Ondertekening convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Grouwels Vastgoed koopt 196 Maastrichtse woningen van Bouwinvest

Wkb: verder uitstel voor verbouwingen en borging van het gedoogbesluit