Aansprakelijkheid opdrachtgever kent één opvallende uitzondering

Volgens de wet kan een opdrachtgever ook aansprakelijk zijn voor schade die een niet-ondergeschikte heeft veroorzaakt aan een derde. Grote uitzondering hierop is de overheid, terwijl zij juist één van de grootste opdrachtgevers is van bouwprojecten. Franko Zivkovic-Laurenta, advocaat Wieringa Advocaten, vertelt hoe dit precies zit. 

Verweren tegen onteigening? Let op met de kosten!

De Onteigeningswet voorziet in een volledige schadeloosstelling van rechthebbenden die hun rechten door onteigening verliezen. Ook de kosten van het verweer, mits de omvang daarvan als redelijk wordt bevonden. Advocaat Nicky Loekemeijer legt dit uit aan de hand van een praktijkcasus.

23 mei 2018 om 09:12 | 3 min