Vergunningvrij bouwen volgens een bestemmingsplan, privaatrechtelijke belemmering?

In een uitspraak van 30 juni 2021 heeft de Raad van State zich uitgesproken over de beoordeling van evidente privaatrechtelijke belemmeringen in het kader van het opnemen van de mogelijkheid tot het bouwen van vergunningsvrije bouwwerken in een bestemmingsplan. Advocate Nicky Loekemeijer schreef er het volgende artikel over.

Aansprakelijkheid opdrachtgever kent één opvallende uitzondering

Volgens de wet kan een opdrachtgever ook aansprakelijk zijn voor schade die een niet-ondergeschikte heeft veroorzaakt aan een derde. Grote uitzondering hierop is de overheid, terwijl zij juist één van de grootste opdrachtgevers is van bouwprojecten. Franko Zivkovic-Laurenta, advocaat Wieringa Advocaten, vertelt hoe dit precies zit.