Wisseling van de wacht bij Elan Wonen

Wisseling van de wacht bij Elan Wonen

Per 1 januari 2020 kent de Raad van Commissarissen van Elan Wonen een nieuwe samenstelling. Huidige RvC-lid Christine van den Berg volgt Patricia Brackel-Burgemeester op als voorzitter. Bas van Overeem is de opvolger van Tom Nieuwenhuijsen als commissaris.

6 januari 2020 om 09:00 | 1 min

Advocate Martika Jonk naar Heijmans als commissaris

Heijmans wil Martika Jonk van CMS Derks Star Busmann als lid van de raad van commissarissen te benoemen. Conform het rooster van aftreden zal Sjoerd van Keulen aftreden per april 2019, hij is niet herbenoembaar. In voorbereiding hierop heeft de raad van commissarissen besloten de raad tijdelijk uit te breiden tot zes leden.

25 oktober 2018 om 10:34 | 1 min