Vijf nieuwe woningen voor jongeren in Didam; maar is dat toereikend?

Woningcorporatie Plavei laat in Didam (circa 17.000 inwoners) vijf nieuwe starterswoningen bouwen voor jongeren tot 23 én jongeren tussen de 23 en 28 jaar. Maar de vraag naar woningen voor deze doelgroep ligt veel hoger dan het aanbod. VJ vroeg Plavei naar hun plannen om meer huisvesting te ontwikkelen voor jongeren in Didam.