Remkes wordt voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek

Onder voorzitterschap van  Johan Remkes komt er een adviescollege Stikstofproblematiek. Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

12 juli 2019 om 15:47 | 2 min