Verweren tegen onteigening? Let op met de kosten!

De Onteigeningswet voorziet in een volledige schadeloosstelling van rechthebbenden die hun rechten door onteigening verliezen. Ook de kosten van het verweer, mits de omvang daarvan als redelijk wordt bevonden. Advocaat Nicky Loekemeijer legt dit uit aan de hand van een praktijkcasus.

23 mei 2018 om 09:12 | 3 min