Belangrijk arrest: TVL is geen omzet maar een vergoeding van de vaste lasten aldus Hof Amsterdam

Belangrijk arrest: TVL is geen omzet maar een vergoeding van de vaste lasten aldus Hof Amsterdam

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 14 september 2021 een belangrijk arrest gewezen over corona en huurkortingen. Strekking van de uitspraak is dat bij de vaststelling van de korting gekeken wordt naar de formule waarbij de pijn gedeeld wordt (50/50) op basis van het percentage van de omzetdaling. Tomas Steenmetser van Lexence N.V. maakte een samenvatting. 

15 september 2021 om 15:00 | 2 min