Casus over het belasten van inkomsten uit vastgoed

X exploiteerde onroerende zaken. Na een boekenonderzoek corrigeerde de inspecteur de aangiften IB over 2005 tot en met 2007 van X en zijn echtgenote Y. Volgens hem was sprake van winst uit onderneming en niet van inkomsten uit sparen en beleggen. Het echtpaar ging in beroep. Hoe oordeelde de Rechtbank Den Haag?

27 oktober 2016 om 10:16 | 2 min