Een huurrechtelijk uitstapje naar Curaçao: huur of bruikleen?

Inzet van een langdurige juridische procedure is restaurant de Boathouse op Curaçao. Begin 2019 moest de Boathouse de deuren sluiten, dit als gevolg van een uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Erg jammer, zeker nu het Hof op 13 oktober 2020 in hoger beroep oordeelde dat de uitspraak van de rechter in eerste aanleg niet juist was. Karima Bol, advocaat bij Houthoff licht de zaak toe en gaat in op het verschil tussen huur en bruikleen. 

13 november 2020 om 08:31 | 8 min