BPD Bouwfonds, gemeente Purmerend en Staatsbosbeheer tekenen unieke samenwerkingsovereenkomst

Woensdag 27 oktober tekenden BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, gemeente Purmerend en Staatsbosbeheer tijdens de PROVADA het Startakkoord oostflank Purmerend 2021 – 2022. Het akkoord markeert het begin van een unieke samenwerking, met als eindresultaat een gezamenlijke gebiedsvisie op de ontwikkeling van de oostflank van Purmerend.

27 oktober 2021 om 15:14 | 2 min

Sociaal Woonakkoord Purmerend: 4.800 betaalbare woningen erbij

De gemeenten Purmerend en Beemster, die per 1 januari 2022 samengaan als gemeente Purmerend, en de woningcorporaties Intermaris, Wooncompagnie, Rochdale en Woonzorg Nederland hebben onlangs gezamenlijk het Sociaal Woonakkoord Purmerend 2030 gepresenteerd. Lees meer over de plannen die het woningtekort in de gemeenten moeten bestrijden.

Met deze partners gaat Purmerend het stationsgebied ontwikkelen

Gemeente Purmerend heeft een selectie gemaakt van partners met wie zij het stationsgebied de komende tien jaar gaat herontwikkelen tot woon- en werkgebied dat een duidelijk deel moet gaan uitmaken van het stadscentrum. De gemeente roept andere partijen die ook geïnteresseerd zijn om mee te doen aan deze ontwikkeling zich vooral te melden. 

30 december 2020 om 09:36 | 4 min

Bouw 89 sociale huurwoningen gestart in Purmerend

In Purmerend is HSB Bouw in opdracht van woningcorporatie Rochdale begonnen aan de bouw van 89 sociale huurwoningen voor kleinere huishoudens op de nieuwbouwlocatie Kop West, waar in totaal 850 woningen zijn gepland. Tweehonderd daarvan zijn bestemd voor het sociale huursegment. Lees ook meer over de prestatie afspraken in Purmerend.

23 december 2020 om 08:57 | 3 min