Q&A Omgevingswet: Hoe bereiden gemeenten zich voor?

Q&A Omgevingswet: Hoe bereiden gemeenten zich voor?

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag bespreekt Pieter van der Woerd een praktijkvoorbeeld van hoe gemeenten zich voorbereiden op de Omgevingswet.

8 oktober 2020 om 14:11 | 5 min

Leiden heeft miljoenen extra nodig voor nieuwbouw en renovatie scholen

De Leidse wethouder van Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën, Paul Dirkse, zal op 1 september de gemeenteraad om meer geld vragen dat nodig is voor de nieuwbouw en renovatie van onderwijsinstellingen in de stad. De eerder toegezegde € 72,9 miljoen uit het Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs 2018 blijken niet toereikend.