Chaos tussen FundaBelang en NVM is compleet

Chaos tussen FundaBelang en NVM is compleet

De vereniging FundaBelang vraagt de Ondernemingskamer onderzoek te doen naar het beleid van de NVM als aandeelhouder in de huizensite Funda. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam is gevraagd een mondelinge behandeling in te plannen. Aanvankelijk was deze zaak aangehouden om de NVM de tijd te geven zich op de toekomst van Funda te beraden.

23 september 2021 om 11:20 | 2 min

Buiten de stad wonen in trek door coronacrisis

Naarmate de coronacrisis voortduurt, zijn Nederlanders steeds minder tevreden over hun woonsituatie, zo blijkt uit gebruikersonderzoek op funda.  Van de respondenten geeft 12% aan dat zij door de coronacrisis overwegen om de stad in te ruilen voor een dorp. 

12 oktober 2020 om 09:37 | 2 min

Verdeeldheid onder starters door Prinsjesdagmaatregelen

Een derde van de starters onder de 35 jaar verwacht dat zij per 2021 makkelijker een huis kunnen financieren. Reden hiervoor zijn de op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen met betrekking tot de huizenmarkt. Uit het gebruikersonderzoek van funda blijkt ook dat 31% zijn koopplannen hierdoor wil uitstellen, maar 40% wil juist níét wachten. 

25 september 2020 om 09:36 | 2 min

Krijgt de woningstarter weer een kans?

De Nederlandse woningmarkt reageert met vertraging op de economische ontwikkelingen. Als het economisch slecht gaat, heeft dat negatieve gevolgen voor de woningmarkt. En als het economisch goed gaat, geldt het omgekeerde. Madeline Buijs, Sector Econoom ABN AMRO, legt uit waarom de coronacrisis zorgt voor kansen op de woningmarkt voor starters. 

5 juni 2020 om 14:31 | 2 min | 2

Funda: zoekgedrag verandert door coronacrisis

Leefruimte en buitenruimte zijn een stuk belangrijker geworden, blijkt uit funda’s periodieke peiling. Hoewel maar één op de tien respondenten zegt dat de coronacrisis zijn woonwens beïnvloedt, laat het onderzoek zien dat de huidige situatie wel degelijk veranderingen met zich meebrengt. En dit is ook terug te zien in het zoekgedrag op funda. 

27 mei 2020 om 09:32 | 3 min