Q&A Omgevingswet: Duitsland op de vingers getikt door het Hof van Justitie

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag gaan André Gaastra en Jaafar Massali in op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) tegen de Bondsrepubliek Duitsland (Duitsland).