Nijmegen start revolverend fonds om duurzaamheidssubsidies te garanderen

Nijmegen heeft sinds 2012 een revolverend fonds voor duurzaamheid. Via dit gesloten financiële systeem wordt de winst van energiebesparingen ingezet voor nieuwe investeringen. Daarmee is de financiering van duurzaamheid structureel gegarandeerd. Initiatiefnemer en Hoofd Bureau Vastgoed Eric Peperkamp gaf in het netwerk Verduurzamen van Bouwstenen voor Sociaal een toelichting. De hieronder beschreven ontwikkelingen komen voort uit het doel van Nijmegen om de groenste gemeente van Nederland te worden. Kansen genoeg, want met 650 vastgoedobjecten (en 400 terreinen) wordt er behoorlijk veel energie verbruikt.

18 januari 2016 om 16:45 | 6 min

De IENS voor duurzame gebouwen is opgestaan

Vanaf vandaag kunnen gebouwgebruikers op HappyBuildingIndex.nl hun mening geven over duurzame gebouwen. Dit is de eerste reviewsite voor duurzame gebouwen. Initiatiefnemer Marc Hopman: ‘Voor mij geldt: hoe hoger de score, hoe gelukkiger de gebruiker! Het werd tijd dat er een reviewsite kwam voor duurzame gebouwen."

12 januari 2016 om 11:30 | 3 min

WBO Oldenzaal steekt 15 miljoen in verduurzamen woningen

Vijftien miljoen euro gaat de WBO Oldenzaal investeren in het energiezuiniger maken van haar woningen. Twee op de drie WBO-woningen (in totaal ongeveer 2.600 stuks) worden de komende vijf jaren verduurzaamd. Directeur/bestuurder Dick Mol: "We gaan ons echt richten op de onderkant van de woningmarkt."

6 januari 2016 om 10:17 | 1 min

Kantoor Dudok Wonen stoot 20% minder CO2 uit

Het kantoor van Dudok Wonen in de Melkfabriek stoot 20% minder CO² uit dan haar voormalige kantoor. Daarmee behoort zij tot de top 25% van vergelijkbare bedrijven met de laagste CO² footprint. Michiel van Baarsen, manager Onderhoud & Ontwikkeling van Dudok Wonen. “De daling wordt vooral veroorzaakt door drie veranderingen." Welke zijn dat?

5 januari 2016 om 10:02 | 2 min

Bewoners wil is wet: Intermaris maakt bezit duurzaam

Begin deze maand leverde Woningcorporatie Intermaris uit Hoorn de 500ste woning op in het project Duurzaam Wonen. In drie jaar tijd wil de corporatie de energielabels van 2.500 woningen aanzienlijk verbeteren, 1.500 krijgen een B-label en 1.000 een A-label.

29 december 2015 om 16:22 | 3 min

Nijmeegse corporaties in tijdnood

Het lukt niet om alle huurhuizen in Nijmegen al in 2018 energiezuinig te krijgen. De corporaties willen de komende jaren hun woningbezit best energiezuiniger maken, maar ze zeggen niet in staat te zijn te voldoen aan de strenge eisen van de gemeente Nijmegen.

28 december 2015 om 08:57 | 1 min

Woonstad Rotterdam sluit grootschalig woningen aan op restwarmte

Woonstad Rotterdam sluit volgend jaar 156 flatwoningen in de Viervantstraat (Prinsenland) aan op het Rotterdamse warmtenetwerk. De energierekening van de flatbewoners daalt hierdoor met tientallen euro’s per maand. In totaal wil Woonstad Rotterdam de komende jaren ongeveer 1.650 woningen aansluiten in dit gebied, een van de grootste aansluitingen van bestaande bouw op restwarmte in Rotterdam.

23 december 2015 om 14:36 | 2 min

Woonconcept: drijvend en zelfvoorzienend

Twee Duitse onderzoeksinstituten hebben een drijvend woonconcept ontwikkeld dat geheel zelfvoorzienend is in water, warmte en elektriciteit. Volgens de ontwikkelaars zijn bepaalde meren in het Lausitzer Seenland-gebied niet aangesloten op de energie- en waterinfrastructuur. De zelfvoorzienende, drijvende woningen van het autartec-project moeten hiervoor een oplossing bieden. 

18 december 2015 om 09:44 | 2 min

Blok: ‘Nu is het moment dat ook andere corporaties hun ambities kunnen tonen én waarmaken’

Deze week zijn op symbolische wijze twee brochures overhandigd door Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, met daarin alle mogelijkheden voor financiering van Nul op de Meter woningen voor huiseigenaren. Aan de ontvangende zijde stonden Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Verenging van Banken, en Birgitte van Hoesel, directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, die de brochure over financiering van Nul op de Meter voor woningcorporaties in ontvangst namen. Beide brochures worden de komende tijd actief verspreid onder financieel adviseurs van banken en alle leden van Stroomversnelling.

17 december 2015 om 11:59 | 3 min

Kostenbesparing reden voor duurzaam (ver)bouwen

Besparing op energiekosten is voor Nederlanders dé belangrijkste reden om voor duurzaam (ver)bouwen te kiezen. Ze vinden dit een stuk belangrijker dan het milieu of een beter leefklimaat in huis. Een kwart van de Nederlanders is bereid om meer te betalen voor duurzame oplossingen, zolang ze de investering op den duur kunnen terugverdienen. Dit blijkt uit de Klusmonitor, uitgevoerd door SAMR onder ruim duizend Nederlanders, in opdracht van Werkspot.nl.

15 december 2015 om 11:36 | 2 min