Deze nieuwe meetmethode berekent de klimaatimpact van houtbouw

Wat levert bouwen met hout en andere natuurlijke en hergroeibare materialen daadwerkelijk op voor het klimaat? Een vraag waar ASN Bank en de klimaatondernemers van Climate Cleanup zich al een tijd over buigen. Samen met partners uit de bouwwereld presenteren zij nu een meetmethode waarmee je kunt berekenen in welke mate biobased bouwen bijdraagt aan het opruimen van het te veel aan CO2 in de lucht: Construction Stored Carbon.

6 augustus 2021 om 10:02 | 4 min