Subsidie moet 50.000 m2 extra bedrijfsruimte genereren in Den Haag

Gemeente Den Haag stelt een subsidie van €1,5 miljoen beschikbaar om de ontwikkeling van nieuwe, kleinschalige bedrijfsruimte te stimuleren. Het doel van het actieprogramma kleinschalige bedrijfshuisvesting is om in totaal 50.000 m2 bedrijfsruimte toe te voegen in wijken en bedrijventerreinen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2022. 

10 juni 2021 om 08:55 | 2 min

Relatief veel horecabedrijven en webwinkels opgeheven

In april berichtte het CBS al dat het aantal bedrijfsopheffingen in 2020 ruim 20 procent hoger was dan in 2019. In het eerste kwartaal van 2021 lag het aantal opheffingen in alle bedrijfstakken echter lager dan een jaar eerder. Welke branches zagen de meeste bedrijven vertrekken? 

4 mei 2021 om 09:54 | 2 min

CBS: 'Relatief veel bedrijfsvestigingen opgeheven in de Randstad'

In de Randstad zijn in 2020 relatief veel vestigingen van bedrijven opgeheven. In de regio’s Haarlem en Groot-Amsterdam ging het om ruim 6,5% van alle bedrijfsvestigingen. In 2020 was zowel het aantal opheffingen als oprichtingen van bedrijfsvestigingen het hoogst sinds het begin van de meetmethode in 2007, meldt CBS. 

7 april 2021 om 09:18 | 4 min

Ruimtebehoefte bedrijven stijgt tot 9.500 ha en kantoren tot 5 miljoen m2 extra

Rekening houdend met nieuwe productietechnieken en verduurzaming en afhankelijk van de economische groei is tot 2030 5.500 – 9.500 ha bedrijfsruimte nodig en voor kantoren 3-5 miljoen m2 extra. Dit blijkt uit een studie die door minister Wiebes aan de Tweede Kamer is aangeboden. De resultaten zijn door Buck Consultants International en het EIB  aangeleverd.