Column: De toverwoorden DAEB/niet-DAEB en het vergrootglas van Brussel

Per 1 juli 2015 zijn de nieuwe Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting van kracht geworden. Woningcorporaties moeten belangrijke keuzes maken, maar het Europees krachtenveld kan nog steeds wezenlijke koerswijzigingen meebrengen. Arthur de Groot, advocaat en partner bij GMW Advocaten, vertelt u hier meer over.