Grondontwikkeling Nederland - Shandar Kooij

Grondontwikkeling Nederland - Shandar Kooij
Robijnstraat 36, 1812 RB Alkmaar

Tel.: +31 (0)72 - 20 20 300
E-mail:
Web: http://www.grondontwikkelingnederland.nl/

Grondontwikkeling Nederland (GoN) is een onderneming uit Alkmaar, in 2011 opgericht door Shandar Kooij. GoN is actief in de grondhandel- en sinds 2014 ook in de projectontwikkelingsbranche. Met deze gecombineerde aanpak wist Kooij voet aan de grond te krijgen in een vastgoedsector die destijds nog in crisis verkeerde.

Prominente projecten waaraan GoN verbonden is, zijn de ontwikkeling van bedrijventerrein Westelijke Kanaalzone in Terneuzen en Villapark Overgooi in Almere. Daarnaast bevinden de onderhandelingen met de gemeente Amstelveen over de realisering van woonwijk De Scheg zich anno 2019 in de afrondende fase en lijkt het project voor het eerst in 25 jaar werkelijkheid te worden.

Eigenhandig ontwikkelen

Grondontwikkeling Nederland bestaat sinds 2011. Destijds lag de focus nog op grondhandel, zoals dat traditioneel plaatsvindt: het aankopen en verkopen van ‘warme gronden’, waarvan de gemeente naar verwachting op korte termijn het bestemmingsplan wijzigt.

In 2014 kwam oprichter Shandar Kooij echter met een vernieuwende aanpak. Kooij ging met Grondontwikkeling Nederland de gronden waarin zij handelden, tegelijkertijd ontwikkelen. Door onder meer haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren en stedenbouwkundige plannen te maken, hoopt GoN de betrokken partijen – gemeenten en de kopers van het uiteindelijk te ontwikkelen project – te overtuigen en de bestemmingswijziging dichterbij te brengen.

Om deze activiteiten te bekostigen, verkoopt Grondontwikkeling Nederland aan particuliere financiers een notarieel vastgelegd, onverdeeld aandeel in de potentiële bouwlocatie. GoN neemt deze vervolgens weer over, zodra de bestemmingswijziging definitief is, om het ontwikkelde project in zijn geheel aan een geïnteresseerde partij door te verkopen.

Zo wist Shandar Kooij met Grondontwikkeling Nederland een marktaandeel te veroveren, terwijl de vastgoedsector nog in crisis verkeerde. Kooij vulde immers het gat dat ontstond doordat institutionele financiers slechts in zeer beperkte mate kredieten verleenden aan vastgoedontwikkelaars om grond te kopen en te ontwikkelen. Gemeenten bleven daardoor met onverkochte gronden zitten. Kooij bood hen een alternatief, dat bovendien samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden centraal stelde.

Zekerheid door Grondontwikkeling Nederland

Tegenwoordig is deze werkwijze hét kenmerk van Grondontwikkeling Nederland. GoN zet in op het bieden van zekerheid aan investeerders, gemeenten, bouwers en beleggers. Particulieren kunnen immers met een bescheiden vermogen deelnemen aan projectontwikkelingen en gemeenten werken efficiënt samen met een grote groep grondeigenaren. GoN is als ontwikkelaar bovendien verzekerd van een gespreide financiering door grote aantallen investeerders, niet door middel van leningen door (groot)banken.

Hoewel een bestemmingswijziging niet te garanderen is, doet Grondontwikkeling Nederland er alles aan om de kans hierop te optimaliseren. Dat begint al bij de keuze voor de te verhandelen gronden. GoN stelt hieraan enkele criteria: een intentieverklaring van de gemeente is vereist, er mag geen sprake zijn van vervuilde grond of bijzondere omstandigheden en in de omgeving moeten geen bezwaren bestaan. Samenwerking met de gemeente is bovendien cruciaal. Daardoor is GoN bereid op een relatief hoog prijsniveau in te stappen. De ontwikkelingsmogelijkheden op de grond zijn namelijk concreet.

Grondontwikkeling Nederland heeft daarom onder meer een planoloog en ontwikkelaar in dienst. GoN werkt bovendien samen met vertrouwde partners, zoals adviesbureau Arcadis en Notariskantoor Van Limburg Stirum.

GoN-oprichter Shandar Kooij

Grondontwikkeling Nederland werd in 2011 opgericht door Shandar Kooij. Hij heeft een achtergrond in de verkoop van duurzame beleggingsproducten, en richt zich sinds 2007 volledig op de verkoop van gronden. Kooij zag in dat er zonder eigen plannen vaak niets met deze gronden gebeurde, ook al had een gemeente een stuk landbouwgrond al als mogelijke bouwlocatie voor de toekomst aangewezen. Daarom gooide hij de benadering van Grondontwikkeling Nederland in 2014 drastisch om.

Zo hoopt Shandar Kooij in tijden van hoge woningnood zowel financieel als maatschappelijk rendement te creëren. Door particuliere investeerders te laten deelnemen in de diverse projecten en tegelijkertijd de regie te behouden over de onderhandelingen, tracht Kooij de ontwikkeling voor iedereen toegankelijk én werkbaar te houden.

http://shandarkooij.nl/
https://www.linkedin.com/in/shandar-kooij-391646137/
http://www.vastgoedweb.com/personen/shandar-kooij/
http://www.vastgoedweb.com/bedrijven/grondontwikkeling-nederland/
http://www.vastgoedjongens.nl/shandar-kooij/