BaseValue B.V.

BaseValue B.V.
Botterstraat 139
8081 JW Elburg

Tel.: 085-4000171
E-mail:
Web: http://www.basevalue.nl
BaseValue is een onderneming die zich dagelijks bezig houdt met taxaties, consultancy en opleidingen. Het bedrijf is jong, klein en in staat snel en adequaat op vragen uit de markt in te springen.

Valuation
Het bepalen van de waarde van vastgoed is bij taxaties waar het in principe altijd om draait. BaseValue levert professionele taxatiediensten waar in het economisch en maatschappelijk verkeer waarde aan wordt ontleend. De rapporten liggen vaak ten grondslag aan besluitvorming. Hiermee doelen we op onder meer (her)financiering, aan- en verkoop afwegingen, onteigeningen, balanswaarderingen etcetera. BaseValue beschikt over drie bedrijfsmatig taxateurs, waarvan twee met de aantekening Groot zakelijk vastgoed (bijzonder vastgoed en waarden boven € 5 miljoen). Onze taxateurs zijn geregistreerd bij RICS, NRVT, NVM, TEGoVA en HypZert.

Consultancy
Naast taxatiewerkzaamheden verrichten wij ook diverse adviesdiensten. Deze adviezen vormen vaak een combinatie van ruimtelijke ordening en financiën. Onze mensen hebben een civiele, bouwkundige en planologische achtergrond op academisch niveau. Veelal komen vragen vanuit gemeenten om over het grondbeleid, inclusief grondprijzen, te adviseren. Maar ook projectstudies naar financiële en planologische haalbaarheid komen met enige regelmaat in onze portefeuille. Steeds vaker werken wij ook voor ontwikkelaars bij het initieren en tot stand brengen van het planologisch kader dat een ontwikkeling mogelijk maakt.

Education
Het delen van kennis doen wij graag en vormt een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Zo zijn wij auteur van diverse vakinhoudelijke boeken waarin vastgoedrekenen en taxeren de onderwerpen vormen. 
Wij verzorgen zowel trainingen voor opleidingsinstituten als Spryg en Nijenrode maar ook verzorgen wij incompany trainingen die naadloos aansluiten op de leerdoelen van de deelnemers.

Gerechtelijk deskundige
Sinds medio 2018 is Sake van den Berg van BaseValue ook erkend als Gerechtelijk Deskundige. Daartoe rondde hij de opleiding 'Gerechtelijk deskundige' af aan de Universiteit van Leiden.