Zoncoalitie

Zoncoalitie
Recht Boomssloot 7 III
1011 CR Amsterdam

E-mail:
Web: http://www.zoncoalitie.nl

Zoncoalitie is het onafhankelijke platform voor advies en ontwikkeling van zonnestroomprojecten op commercieel en maatschappelijk vastgoed. We helpen bedrijven met grote daken, vastgoedfondsen en gemeenten in heel Nederland bij de realisatie van zonne-energie op daken van 500 m2+. 

Zoncoalitie informeert vastgoedeigenaren over de mogelijkheden en voordelen van zonnestroom, regelt de SDE+ subsidieaanvraag, voert een technische haalbaarheidsstudie uit en geeft onafhankelijk advies bij de keuze voor het exploitatiemodel. Door middel van een onderhandse aanbesteding verzorgt Zoncoalitie een gerichte uitvraag richting aanbieders van zonnestroom installaties, waarna de vastgoedeigenaar uit vergelijkbare offertes de meest geschikte aanbieder kan kiezen. De vastgoedeigenaar krijgt concurrerende en beter passende offertes omdat Zoncoalitie het voorwerk doet. Voordelen van deze aanpak zijn: 

  • Onafhankelijk advies: Zoncoalitie heeft geen belang bij een specifieke exploitatievorm of aanbieder en begrijpt goed welke financiële, juridische en fiscale criteria van belang zijn.
  • Hogere succes ratio: Zoncoalitie houdt de tijdslijnen in de gaten om de projectrapportage en de matchingprocedure tijdig af te ronden, ook met het oog op SDEs die kunnen verlopen.
  • Lagere kosten: Dat het voorwerk is gedaan, in een keer voor alle aanbieders, scheelt geld en tijd. Door de onderhandse aanbesteding zijn offertes concurrerender en beter te vergelijken.
  • Onderbouwde keuze maken: Door heldere en consistente offertes kan de dakeigenaar een weloverwogen keuze maken. 

We werken aan meer dan 120 projecten om ruim 60 MegaWatt aan zonnestroomprojecten te realiseren. We hebben meer 14 megawatt aan projecten gerealiseerd voor 23 klanten. Klanten zijn oa. Sectie5, Cairn, Urban Industrial, Breevast, Artis, Brandweer, Gemeente Amsterdam en Hotel Okura.