Amsterdam School of Real Estate

Amsterdam School of Real Estate
Postbus 140
1000 AC Amsterdam

Tel.: 020 668 11 29
E-mail:
Web: http://www.asre.nl

Academisch instituut voor vastgoedkunde

De ASRE, het academisch instituut voor vastgoedkunde, ziet het als haar belangrijkste twee taken:

- de centrumfunctie te vervullen in het brede multidisciplinaire vakgebied. De ASRE heeft zich ten doel gesteld de versnipperde kennis en inzichten over vastgoed te bundelen en de kennisontwikkeling te stimuleren. Zij brengt mensen, organisaties en kennis samen.

- de brug te slaan tussen theorie en praktijk. De ASRE combineert een academische aanpak met de toepassing van kennis en inzichten in de praktijk. Het onderwijs en onderzoek wordt ingegeven door de behoeften uit de vastgoedmarkt.

Onderwijs

De ASRE biedt een samenhangend pakket aan hoogwaardige opleidingen. Er zijn drie opleidingsformules, afgestemd op een specifieke opleidingsbehoefte van werkgevers in het werkveld en hun werknemers: Masteropleidingen, Specialistische opleidingen en Sectoropleidingen.

Naast deze reguliere opleidingen biedt de ASRE de opleiding Inleiding Vastgoedkunde, in-company opleidingen, nascholingsbijeenkomsten, masterclasses en summer courses.

Hoogleraren, fellows en docenten (200 in totaal) zijn afkomstig uit wetenschap en praktijk.

De ASRE heeft jaarlijks in totaal circa 400 studenten. 

Onderzoek

Naast onderwijs, initieert en begeleidt de ASRE vastgoedonderzoek. De ASRE geeft dit o.a. vorm door het organiseren van seminars en door onderwijsondersteunend onderzoek, in samenwerking met gastonderzoekers.

Informatie

Het Vastgoedinformatiecentrum van de ASRE neemt met een omvangrijke collectie een belangrijke plaats in binnen de totale vastgoedinformatie. De bibliotheek omvat meer dan 40.000 titels en is hiermee de grootste op dit terrein binnen Europa. De informatie is ook digitaal beschikbaar via www.vastgoedkennis.nl

Ontwikkelingen

De ASRE houdt nauw contact met de vastgoedbranche over actuele ontwikkelingen en stemt haar aanbod daarop af. Ambities van de ASRE zijn het uitbreiden van het opleidingsaanbod naar een life long learning formule, het aantrekken en huisvesten van promovendi voor eigen onderzoek en het beter toegankelijk maken van de informatie.

Meer dan 23 jaar ervaring

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) is ontstaan op initiatief van de vastgoedsector, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de overheid. Projectontwikkelaars, makelaars, institutionele beleggers, rijksoverheid en de UvA bundelden eind jaren ’80 hun krachten om gezamenlijk de expertise op het gebied van vastgoedkunde te vergroten en te professionaliseren. De UvA, IVBN, NEPROM, NVM, het Ministerie van IenM en Aedes hebben zitting in het ASRE-bestuur. Met de toetreding dit jaar van Aedes, vereniging van woningcorporaties, heeft de ASRE een branche-brede vertegenwoordiging binnen de stichting.