Ondernemer+Financiering

Ondernemer+Financiering
Postbus 243,
7460 AE Rijssen

Tel.: +31(0) 85 066 2100
E-mail:
Web: http://www.ondernemerenfinanciering.nl

Ondernemer + Financiering kent een brede waaier aan bedrijven, - en projecten die vragen om een (buiten bancaire) financiering.

Ook vastgoedtransacties vragen meer en meer om maatwerk, zeker wanneer het gaat om zogenaamde "stapelfinancieringen", wanneer een bank heeft aangegeven (alleen) het project niet te willen financieren.

Niet alleen voor het arrangeren van de financiering is een rol voor ons weggelegd.
Ook het verbinden van partijen (beleggers, ontwikkelaars, bouwbedrijven en financiële instellingen) aan elkaar is meer dan ooit een belangrijke rol geworden.

Het zoeken naar een optimale structuur, de optimale financiering en de optimale combinatie van partijen is waarin wij onze uitdaging vinden..

Daarnaast kunnen wij bijstaan bij de:

Analyse van uw vastgoedportefeuille, ontwikkelingsposities e.d.
Analyse van de financieringen en bijbehorende convenanten;
Analyse van de structuurrisico’s;
Analyse van de contracten;

Advies t.b.v. verbetering van uw rendement;
Advies om te komen tot verbetering van financieringsvoorwaarden;

Samenwerkingen initiëren met voor u belangrijke (nieuwe) stakeholders;(Des)investeringsprogramma’s begeleiden.

Kortom, genoeg redenen om eens nader van gedachte te wisselen als u actief in vastgoed bent.
Wij zijn uiteraard altijd bereid tot een eerste vrijblijvende kennismaking waarvoor u hier contact kunt opnemen.