HD Groep

HD Groep
Jan Leentvaarlaan 30
3065 DC Rotterdam

Web: http://www.hdgroep.nl

HD wil een bijdrage leveren aan de wereld om ons heen door het creëren en maken van inspirerende en prettige plekken waar mensen graag willen wonen, werken, leven!

Advies | Ontwikkeling | Realisatie | Architectuur

Dit doen wij met name in de segmenten:

- kleinschalige woonzorg | Wonen met persoonsgerichte zorg en aandacht
- binnenstedelijk wonen | Het optimale product voor eindgebruiker en belegger
- bedrijfshuisvesting | Als bedrijf wil je je natuurlijk onderscheiden

HD werkt voor beleggers, bedrijven, zorgorganisaties en overheden. Alle kennis en kunde op het gebied van planontwikkeling, projectontwikkeling, architectuur en ontwerp, engineering en uitvoering is in huis aanwezig, waardoor opdrachtgevers integraal tijdens het totale ontwikkelings- en bouwproces worden bediend.

Ons hechte en ingespeelde team van ervaren professionals is in meerdere bouw- en vastgoeddisciplines actief. Het team signaleert en onderzoekt kansen, vertaalt deze naar concrete en vernieuwende vastgoedproducten en projecten en durft daarbij verantwoorde risico's te nemen.

Onze teamleden zijn ondernemend, nemen initiatief en zijn verantwoordelijk voor uitdagende projecten. Iedereen wordt gestimuleerd om te participeren en zich te ontwikkelen binnen het eigen vakgebied en daarbuiten.

Op ondernemende wijze leveren wij zo de volgende diensten:

  • Advies
  • Conceptontwikkeling
  • Architectuur & ontwerp
  • Planontwikkeling
  • Haalbaarheidsstudies
  • Locatieonderzoek
  • Engineering
  • Projectmanagement
  • Directievoering

SAMENWERKINGSPARTNERS

HD kiest bewust voor interdisciplinaire samenwerking, het delen van kennis en het gezamenlijk creëren van meerwaarde. Binnen alle segmenten werken wij structureel samen met: