VBI

VBI
Looveer 1
6851 AJ Huissen

Tel.: +31 (0)26 379 79 79
E-mail:
Web: http://www.vbi.nl

VBI bouwt mee aan duurzame, flexibele en comfortabele woon- en werkomgevingen. Vanuit de businesscase van de opdrachtgevers denken de specialisten van VBI mee en bieden heldere oplossingen. Door service, innoverend vermogen en intelligente industrialisatie maken wij het mogelijk dat onze partners hun doelen bereiken. Van architect tot aannemer en van woningbouwcorporatie tot particulier. Dat doet VBI door het leveren van de hoogste kwaliteit prefab-vloeren als onderdeel van een innovatieve draagconstructie.

Flexibel comfort
De wereld om ons heen verandert continu, en daarmee ook onze werk-, woon- en leefomgeving. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling en de functionaliteit van gebouwen. Kan je in een woning tot op hoge leeftijd blijven wonen, bijvoorbeeld? Wat als het nieuwe werken straks aan vernieuwing toe is? Hoe maak je van een kantoortuin dan weer een inspirerende werkplek? Is een ziekenhuis of verpleeghuis wel toegerust voor de zorgvragen van morgen?

Bij VBI zien we dat de mens de komende jaren meer comfort om zich heen verlangt en dat duurzaam bouwen, revitalisatie en herbestemming aan belang toeneemt. Het is een maatschappelijke opdracht die we als partners in de hele bouwkolom moeten oppakken. Met onze draagconstructies dragen we bij aan omgevingen voor wonen, zorgen, leren en werken die in de tijd steeds aan te passen zijn aan de wensen van de eindgebruiker. Flexibel comfort noemen we dat.

Flexibel comfort is meer dan een kreet. Het is een werkwijze en tegelijk een denkwijze om toekomstbestendig te bouwen. Het verpleeghuis van nu is het appartementencomplex van morgen en over 10 jaar is het wellicht een parkeergarage. Deze flexibiliteit wordt bepaald door de draagconstructie van een gebouw. De kennis over deze draagstructuren, daar zit de kracht van de mensen van VBI. Laat onze kennis werken voor de flexibiliteit van uw gebouw en onze producten en dienstverlening het comfort verhogen.

www.linkedin.com/company/vbi
www.twitter.com/flexibelcomfort