Nationaal Leegstandsbeheer BV

Nationaal Leegstandsbeheer BV
Oranjestraat 8
2514 JB Den Haag

Tel.: 070 – 711 33 22
E-mail:
Web: http://www.nlbeheer.nl

"Leegstandsbeheer heeft naast de voordelen voor de eigenaar zoals lagere verzekeringspremie, het voorkomen van bestuurlijke boetes en een betere presentatie van het pand, ook een sociaal aspect. Door panden niet leeg te laten staan, draagt een vastgoedeigenaar bij aan de leefbaarheid van de omgeving. Bovendien is deze dienst voor een vastgoedeigenaar in beginsel kostenloos. Daarbij is het een mooie gelegenheid om jonge ondernemers een steuntje in de rug te geven bij hun schreden op het ondernemerspad. Zij kunnen immers tegen zeer betaalbare kosten tijdelijk een pand gebruiken. Tevens is uit onderzoek gebleken dat een tijdelijk in gebruik genomen pand sneller verhuurd wordt.

Zelf vind ik het een ontzettend leuke uitdaging om een goede match te vinden tussen vastgoedeigenaar en bruiklener. Als beide partijen tevreden zijn is mijn missie geslaagd."

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Dat kan! Wij spreken graag de mogelijkheden met u door.

Edward Davis
Directeur NLbeheer.

Leegstand oplossen? Klik hier!