Beleggingspanden.nl

Beleggingspanden.nl
Vredehofstraat 3
3761 HA Soest

Tel.: +31 (0)30 225 31 12
E-mail:
Web: http://www.beleggingspanden.nl

Beleggingspanden.nl is de grootste online aanbieder van vastgoedbeleggingen van Nederland en is gespecialiseerd in de verkoop van verhuurd onroerend goed en sale en lease back constructies. Een jonge organisatie binnen een zeer interessante en professionele markt. Binnen deze traditionele markt maakt Beleggingspanden.nl al ruim 18 jaar (sinds 1998) gebruik van het internet om zo de markt doorzichtiger en toegankelijker te maken voor allerlei verschillende vastgoedbeleggers. 

Beleggingspanden.nl is een internet georiënteerde organisatie en houdt haar klanten d.m.v. een wekelijkse mailing via de e-mail op de hoogte van haar nieuwe aanbod, in verhuurd onroerend goed.

Wij bemiddelen namens de verkoper, waarbij de aankopende partij geen courtage in rekening wordt gebracht. Als verkopende partij is men enkel bij een gerealiseerde verkoop een courtage verschuldigd van 1% over de gerealiseerde koopsom.

Beleggingspanden.nl is continue op zoek naar nieuwe beleggingspanden. Wij nemen nieuw aanbod dan ook graag in de verkoop.

Wilt u meer weten over Beleggingspanden.nl, het aanbod inzien, abonneren op de mailinglist of wellicht een afspraak inplannen? Kijk op Beleggingspanden.nl.