Beleggingspanden.nl

Beleggingspanden.nl
Rembrandtlaan 18
3723 BJ Bilthoven

Tel.: +31 (0)30 225 31 12
E-mail:
Web: http://www.beleggingspanden.nl
Beleggingspanden.nl

is de grootste online vastgoedbeleggingsmakelaar van Nederland en is gespecialiseerd in de verkoop van verhuurd onroerend goed en sale en lease back constructies. Een jonge organisatie binnen een zeer interessante en professionele markt. Binnen deze traditionele markt maakt Beleggingspanden.nl al bijna 10 jaar gebruik van het internet om zo de markt doorzichtiger en toegankelijker te maken voor allerlei verschillende vastgoedbeleggers.

Beleggingspanden.nl heeft enorme groei doorgemaakt de afgelopen jaren en heeft inmiddels een aardige voet gekregen binnen deze professionele vastgoedwereld met een vernieuwende en frisse kijk op vastgoed beleggen. Beleggingspanden.nl is een internet georiënteerde organisatie en houdt haar klanten d.m.v. een wekelijkse mailing via de e-mail op de hoogte van haar nieuwe aanbod, in verhuurd onroerend goed.

Wij bemiddelen als verkopend makelaar, waarbij de aankopende partij geen courtage in rekening wordt gebracht. Als verkopende partij is men enkel bij een gerealiseerde verkoop een courtage verschuldigd van 1% over de gerealiseerde koopsom op basis van 'no cure, no pay'.

Beleggingspanden.nl is continue op zoek naar nieuwe beleggingspanden. Wij nemen uw aanbod graag, op basis van 'no cure no pay', in de verkoop. 

Wilt u meer weten over Beleggingspanden.nl, het aanbod inzien, abonneren op de mailinglist of wellicht een afspraak inplannen? Kijk op www.beleggingspanden.nl.