Solid Public logo

Interim Manager Vastgoed Strategie & Advies (MT-Lid)

Solid Public

Noord-Brabant

29 februari 2024

Website

Soort functie: Manager | Werkervaring: Meer dan 5 jaar | Fulltime

Bedrijfsinformatie

De Manager Vastgoed Strategie & Advies geeft leiding aan een team 20 professionals die verantwoordelijk zijn voor het managen van de vastgoed portefeuille. Het is de taak van de Strategisch Vastgoedadviseur om de verbinding te leggen met de andere afdelingen in deze rol dien je verbinding te maken met de organisatorische eenheden op het directieniveau.

De afdeling is actief op het gebied van:

 • Strategische rol in vastgoedstrategie
 • Huisvestingsvraagstukken,
 • Inpassingsopgaven (hoe ruimtevragen oplossen binnen bestaande m2)
 • Park management,
 • Contacten met derden (zoals de gemeente)
 • (Technische) expertise

De taken van de afdeling zijn:

 • Het opstellen, bijsturen en toetsen van de vastgoedstrategie voor de onderwijsinstelling gebaseerd op de ontwikkelingen en beleidsdoelstellingen, maar ook op ontwikkelingen in de stad en de regio.
 • Beleid formuleren over de integrale kwaliteit en bouwkosten, veiligheid, duurzaamheid en energiehuishouding.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven waarbij een positief kritische beschouwing gewaardeerd wordt.
 • Adviseren van andere onderdelen van zowel Real Estate (RE) als andere service afdelingen en faculteiten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarbij verantwoordelijk voor de initiatieffase van projecten en het opstellen van programma’s van eisen ten behoeve van projecten en vervangingen. Uitgangspunt is de functionaliteit van de buitenruimte en gebouwen in de context van de doelstellingen waarbij een balans wordt gezocht tussen innovatieve en bewezen technieken.
 • Het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van verschillende ruimtes binnen de onderwijsinstelling in m2 in kwaliteit en binnen de kaders.
 • Het in behandeling nemen en prioriteren op basis van relevantie van in omvang variërende ruimte verzoeken.


De advisering heeft betrekking op:

 • Projecten en tevens een toetsende rol bij ontwerp en de uitvoering door derden.
 • Beheer en Onderhoud als het gaat om integrale kwaliteit van gebouwen en terrein en meerjaren onderhoudsplanningen.
 • Programmateam bij het uitwerken van ruimte aanvragen, programmatische ontwikkelingen en aanvragen van derden op het terrein.
 • Binnen het team zijn onder meer de volgende expertises vertegenwoordigd: ruimtelijk en functionele huisvestingsdeskundigheid, bouwkundig, werktuigbouwkundig, WKO, elektrotechnisch, gebouwautomatisering, brandveiligheid, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, werkplekconcepten en kostendeskundigheid.

 

Functieomschrijving

Taken en expertise gebieden:

 • het managen van de vastgoedportefeuille en verlenen van vastgoedadvies;
 • fungeren als relatiebeheerder richting de faculteiten en andere stakeholders met betrekking tot vastgoed vraagstukken;
 • definiëren en vertalen van de klantvraag zodat er gewerkt kan worden aan mogelijke oplossingen
 • leidinggeven en coachen van de medewerkers, zodanig dat kwaliteit en professionaliteit zich verder ontwikkelen;
 • verder vormgeven, professionaliseren en uitbouwen van de afdeling Strategie & Consultancy waarbij ook kritisch gekeken wordt naar de bestaande processen;


Als lid van het MT Real Estate input geven en meewerken aan de ontwikkeling en professionalisering van de afdeling en de gehele dienst waaronder:

 • Op strategisch niveau (gevraagd en ongevraagd) adviseren over complexe bouwkundige, technische en vastgoed-vraagstukken, samen met de medewerkers van het team;
 • Volgen van de (strategische) onderwijs- en onderzoek ontwikkelingen en de consequenties voor het vastgoed;
 • In overleg met de gebruiker en College van Bestuur integraal het werkveld van Real Estate uitdragen Het bovenstaande dient te worden gerealiseerd door actief de verbinding en samenwerking te zoeken met ander afdelingen binnen de dienst alsmede met andere diensten en faculteiten. Integraal en toekomstgericht, “total cost of ownership” en onafhankelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

 Eisen voor deze opdracht:

 • Je beschikt over een relevante opleiding op WO niveau, bijvoorbeeld (technische) bedrijfskunde, bestuurskunde, bouwkunde of MRE/vastgoedkunde.
 • Je hebt ervaring met vastgoed/gebouwen.
 • Je hebt minimaal 10 jaar managementervaring op het gebied van strategische advisering in de vastgoedsector bij voorkeur bij een soortgelijke complexe organisatie, waarbij ook ervaring is opgedaan met procesmanagement en afdelingsontwikkeling.
 • Je hebt bewezen leidinggevende kwaliteiten en ervaring als people manager.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zowel richting inhoudelijke deskundigen als niet inhoudelijk betrokkenen.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

 • Startdatum:                  01/04/2024
 • Einddatum:                   01/10/2024
 • Optie op verlenging:    Ja
 • Uren per week:            32
 • Sluitingsdatum:            08/03/2024

Instructies

Solid Public is namens de opdrachtgever actief voor de werving ten behoeve van deze functie. Solid Public is hét toonaangevende werving & selectiebureau voor vastgoedfuncties in de publieke en maatschappelijke sector. Wij zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van maatschappelijk betrokken (interim) vastgoedprofessionals met een opleiding op met name HBO- en academisch niveau.
Je wordt vriendelijk verzocht jouw sollicitatie te richten aan Robbert Jan Meerman (meerman@solid-public.nl). Ook voor vragen of een extra toelichting kun je (telefonisch) contact opnemen met Robbert Jan op 06-43038330.

Solliciteer