Provincie Limburg logo

Adjunct clustermanager Grond en Vastgoed (1,0 fte)

Provincie Limburg

Maastricht

21 september 2023

Soort functie: Manager | Werkervaring: 2 - 3 jaar | Fulltime

Bedrijfsinformatie

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

 

Functieomschrijving

Als adjunct clustermanager ben je samen met de clustermanager verantwoordelijk voor de aansturing van het cluster Grond en Vastgoed. Je levert een actieve bijdrage aan de versterking van het cluster en de doorontwikkeling van het cluster naar een provinciaal grond- en vastgoedbedrijf. Zo ga je samen met de medewerkers van het cluster aan de slag om de bestaande werkprocessen rondom grond en vastgoed te optimaliseren en te borgen in de organisatie en sta je aan de lat voor de vormgeving van nieuwe processen behorende bij de doorontwikkeling van het cluster. Ook draag je bij aan het verder professionaliseren van de advisering aan het bestuur. Waar nodig neem je het voortouw op de inhoud en leg je in dat kader de verbinding naar andere organisatieonderdelen.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Grond en Vastgoed
Het cluster Grond en Vastgoed heeft als opgave om inhoud en uitvoering te geven aan het grond- en vastgoedbeleid van de provincie Limburg. Het cluster initieert, faciliteert, ontwikkelt en ondersteunt de gewenste ontwikkelingen in de provincie Limburg die veelal geborgd zijn in programma’s en beleidskeuzes waaraan het cluster Grond en Vastgoed uitvoering geeft. Het cluster Grond en Vastgoed voert zowel een actieve regisserende rol alsmede een facilitaire ontwikkelrol en verleent deskundige financieel-economische begeleiding in projecten. Het ondersteunt de provinciale planvorming door de inzet van specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van planfinanciering, grondverwerving, tijdelijk beheer, uitgifte van grond en door inzet van het geëigende juridische en fiscale instrumentarium. Het cluster bestaat sinds 2020, is nog volop in ontwikkeling en telt momenteel circa 30 medewerkers verdeeld over de teams ‘projectmanagement en advies’ ‘grondverwerving’ en ‘beheer’.

Werken binnen het cluster Grond & Vastgoed betekent concreet bijdragen aan het optimaliseren van het woon- en leefklimaat van Limburg. Dat doe je in samenwerking met enthousiaste collega’s en andere betrokken partijen én dat geeft energie!

Enkele voorbeelden van opgaven waarbij het cluster Grond en Vastgoed is betrokken zijn: Limburgs Programma Landelijk Gebied, de beoogde gebiedsontwikkeling Oostflank Brunssum, wegenprojecten zoals de N280 en N595, beheer Maaspark Ooijen-Wanssum, Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg, Maastricht Aachen Airport, Greenport Venlo, Willem Alexander Haven, Hoogwaterbeschermings-project Baarlo-Hout-Blerick/Laerbroeck, Ruimte voor Ruimte en de afwikkeling van gronddossiers zoals de Buitenring Parkstad Limburg.

Dit doet een adjunct clustermanager
In de functie van adjunct clustermanager ligt je focus op de verdere versterking en doorontwikkeling van het cluster en de bijbehorende ontwikkeling van de medewerkers. Dit vraagt veel van je coachende vaardigheden, gesprekstechnieken en leidinggevende kwaliteiten. Iedere medewerker is anders en jij bent in staat om snel te schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen. Je weet iedere medewerker op diens eigen manier te motiveren en uit te dagen om te (blijven) leren en te ontwikkelen, kennis te delen en het gezamenlijke doel te bereiken. Daarbij zorg jij voor het efficiënt inzetten van het beschikbare talent op basis van bestuurlijke prioriteiten.

De focus ligt voor jou op medewerkers van de teams ‘grondverwerving’ en ‘beheer’. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het HRM-beleid en de personele inhuur en opdrachtverstrekkingen. Je coördineert daarnaast clusterbreed de totstandkoming van de meerjarenplanning van menskracht en financiën. Ook coördineer je de input voor de jaarlijkse P&C-cyclus en bewaak je de voorraadagenda‘s. In afstemming met de clustermanager (bege)leid je projecten. Je levert een (inhoudelijke) bijdrage aan de integratie van beleidsplannen en stemt deze, waar nodig, af met andere clusters. Je draagt mede zorg voor een adequate advisering van bestuur en directie. Je vervangt de clustermanager bij diens afwezigheid.

Je geeft invulling aan je functie als adjunct clustermanager vanuit je kennis, je kunnen en je open, integere en duidelijke persoonlijkheid. Je begrijpt hoe de provinciale organisatie feitelijk werkt, handelt pragmatisch en zet in op projectmatig werken met oog voor het resultaat. Hierbij beschik je over een tactvolle, proactieve en klantgerichte opstelling met overtuigingskracht en besluitvaardigheid. Je loopt niet weg voor het (onder tijdsdruk) oplossen van complexe vraagstukken. Hier krijg jij juist energie van.

De definitieve taakverdeling met de clustermanager wordt in onderling overleg verder uitgewerkt.

Wij vragen:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met bedrijfsvoering c.q. integraal management;
 • Kennis en ervaring met het ruimtelijke domein en grond en vastgoed in het bijzonder;
 • Ervaring met projectmatig werken;
 • Een initiatiefrijke persoon die organisatorisch sterk is, energie krijgt van het werken in een dynamisch team, leergierig en enthousiast is en kritische vragen durft te (blijven) stellen;
 • Een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Een teamspeler die anderen kan laten schitteren en helpt groeien door middel van feedback, betrokkenheid en loyaliteit;
 • Een goede antenne voor maatschappelijke belangen en (politieke) relevanties;
 • Goede communicatieve (mondeling en schriftelijk) en onderhandelingsvaardigheden;
 • Resultaatgerichte werkstijl met creativiteit in het zoeken naar kansen en oplossingen.

Overige informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

In de laatste fase van de procedure zal een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 4.838,84 en maximaal € 6.854,94 in schaal 13 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioenopbouw bij ABP.

 Instructies

Solliciteer naar de vacature adjunct clustermanager

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 12 oktober a.s. tegemoet.

Je kunt reageren via de button "Solliciteren".

 

Of je kunt reageren door op bijgaande link te klikken https://www.solliciterenbijdeprovincielimburg.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/sollicitatie-met-commissie?VcSn=274

 

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Edo Okkema, clustermanager Grond en Vastgoed, via telefoonnummer +31 (0)6 25 77 95 25.

 

Solliciteer