Solid Public logo

INTERIM Projectcontroller bij Gemeente

Solid Public

Noord-Brabant

25 mei 2023

Website

Soort functie: Projectmanager | Werkervaring: 2 - 3 jaar | Parttime

Functieomschrijving

Jij bent een gedreven financial, met liefde voor het vak. Je kent de gemeentelijke organisatie vanuit een financiële rol. In die rol ben jij bekend met stedelijke ontwikkeling, (grondexploitatie-) projecten en risicomanagement. Complexiteit, zowel vanuit de inhoud als ook vanuit proces en samenwerking is jou niet vreemd. Door je proactieve houding en je constructief-kritische blik heb je een stevige positie en onafhankelijke positie.

Wat ga je doen?
Je bent de schakel tussen de afdeling Planning & Control en de organisatie en je geeft daardoor onafhankelijk advies aan zowel de lijn- als projectorganisatie en je eigen afdeling. Als sparringpartner van de Ambtelijk opdrachtgevers en de projectleider zorg je met jouw analyses en rapportages voor de juiste sturingsinformatie om in control te zijn en te blijven en een goede verantwoording af te kunnen. Jij zorgt voor de balans van belangen tussen organisatie en project. Jouw taken zijn in grote lijnen de volgende:

 • Je beoordeelt begrotingen, budgetten en verzorgt budgetanalyses (van grondexploitatie- en gebouwenprojecten), stelt onderbouwde prognoses op en ondersteunt bij het opstellen van bestuurlijke en verantwoordingsrapportages. Daarbij ben je kritisch, proactief en onafhankelijk in je advies, maar denk je ook mee over de mogelijkheden.
 • Je levert een bijdrage in de totstandkoming van voorstellen aan college en raad en stemt inhoudelijk af met de betrokken collega’s. Je zorgt hierbij voor een gedegen kosten en dekking paragraaf en ziet er op toe dat het juiste besluitvormingsproces over de financiële vraagstukken wordt gevolgd. Op het moment dat de accountant haar controle uitvoert ben jij het aanspreekpunt voor jouw projecten.
 • Je zorgt voor de inrichting van de projectadministratie, zodat de samenwerking met je bedrijfseconomisch medewerker (als ondersteuner op je projecten) en de projectleider goed verloopt. Jij hebt je (project-)administratie op orde en hier kun je op vertrouwen.
 • Je begeleidt en faciliteert risicosessies en bewaakt de voortgang van de beheermaatregelen. Zo zorg je er voor dat je in verbinding en in control bent en de projectleider, opdrachtgever of bestuurder aan de voorkant in positie hebt gebracht of tijdig hebt geïnformeerd.
 • Je rapporteert periodiek aan de controller van je afdeling over de voortgang van je projecten.
 • Daarnaast heb je een toetsende rol om de rechtmatigheid van uitgaven te borgen en de richtlijnen en kaders van wet- en regelgeving toe te passen. Je adviseert over de (on)mogelijkheden in deze.

Hoe ziet je dag eruit?
Deze ochtend verzorg je voor één van je projecten een risicobijeenkomst met de volledige projectgroep. Je hebt deze bijeenkomst al eerder voorbereid en de projectmedewerkers vooraf van de benodigde informatie voorzien om het overleg efficiënt te laten verlopen. Samen met de projectmanagementondersteuner zorg je er voor dat er een juiste verslaglegging van het overleg plaats vindt en dat het projectmanagementsysteem wordt geactualiseerd. In de loop van de ochtend wordt per mail een collegevoorstel aan je toegestuurd ter finale toetsing voor agendering voor de eerstvolgende collegevergadering. Je reactie op dit voorstel moet voor 12.00 uur worden aangeleverd aan de projectleider zodat het tijdig kan worden geplaatst in het systeem. Je neemt het collegevoorstel dat is voorzien van een overeenkomst grondig door, controleert of de eerder gemaakte afspraken op een heldere wijze zijn verwoord, stelt wijzigingen voor en levert je bijdrage tijdig aan. Omdat je inschat dat de nota bestuurlijk gevoelig wordt informeer je de programmacontroller, zodat deze tijdig is geïnformeerd.

Vanmiddag heb je een driehoeksoverleg waarin je samen met de projectleider en planeconoom de actualiteiten en voortgang van een project doorneemt. Op de agenda staat een onderwerp dat mogelijk gaat leiden tot een scopewijziging binnen het project. Je adviseert de projectleider over de wijze waarop dit procesmatig moet worden aangepakt zodat er sprake is van de juiste besluitvorming door de raad. Je sluit de dag af met een periodiek overleg met de bedrijfseconomisch medewerker binnen je afdeling en neemt de financiële stand van zaken van enkele projecten door.

Dit wordt er gevraagd

 • Je hebt kennis en ervaring op het vakgebied van bedrijfseconomie/gemeentelijke financiën, maar ook plezier in financiële advisering, een kritische control-rol én het werken in en voor stedelijke ontwikkelingsprojecten.
 • Je beschikt over minimaal een WO/HBO-opleiding Bedrijfseconomie of vergelijkbaar.
 • Je hebt ervaring in een soortgelijke functie of als financieel adviseur bij een (grote-) gemeente.

Competenties

 • Jij bent communicatief vaardig, analytisch, daadkrachtig, bestuurlijk sensitief en vindt samenwerking met collega's belangrijk. Je hebt een talent voor verbinding maken, maar staat daarbij ook voor je eigen standpunten en durft jouw professionele mening te delen. Complexe materie doorgronden en deze simpel uitleggen is voor jou geen probleem.
 • Je stelt de juiste prioriteiten en kunt snel schakelen in een dynamische omgeving.
 • Je behoudt continu het overzicht en deelt proactief de voortgang met alle stakeholders.

Arbeidsvoorwaarden

Gewenste startdatum: z.s.m.
Duur: ca. 6 maanden met optie tot verlenging
Maximale tarief: € 85 inclusief reiskosten (ex. BTW)
Uren per week: 24

Instructies

Solid Public is namens de opdrachtgever exclusief verantwoordelijk voor de werving ten behoeve van deze functie. Solid Public is hét toonaangevende werving & selectiebureau voor vastgoedfuncties in de publieke en maatschappelijke sector. Wij zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van maatschappelijk betrokken vastgoedprofessionals met een opleiding op met name HBO- en academisch niveau.

Je wordt vriendelijk verzocht jouw sollicitatie te richten aan Robbert Jan Meerman (meerman@solid-public.nl). Ook voor vragen of een extra toelichting kun je (telefonisch) contact opnemen met Robbert Jan op 06-43038330.