Sité Woondiensten via Colourful People logo

Strategisch manager Bedrijfsvoering & Organisatie (MT-lid)

Sité Woondiensten via Colourful People

Doetinchem

22 november 2022

Soort functie: Business Manager | Werkervaring: 3 - 5 jaar | Fulltime

Bedrijfsinformatie

Over Sité
Sité biedt ca. 8.000 geschikte en betaalbare woningen aan huurders in de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Oude IJsselstreek. Dit doen we met een organisatie die zich onderdeel van de Achterhoek voelt en intrinsiek gemotiveerd is om haar huurders te kennen. Samen geven wij vorm aan hun huisvesting en aan de buurt waarin zij wonen.

Onze ambitie is dat ieder mens een fijn thuis heeft. Een thuis is een huis en tegelijkertijd zoveel meer dan dat. Het is meer dan alleen stenen. Wij verhuren niet alleen woningen, wij werken aan een fijn thuis met & voor onze huurders. In een buurt waar het veilig is, waar de verbondenheid goed is, waar mensen zich gezien voelen. Samenwerken aan een fijn thuis in de Achterhoek betekent voor ons dat we dichtbij mensen staan. Wij zijn in beweging en zetten in op de verandering die nodig is, met hart voor onze huidige en toekomstige huurders in de wijde omgeving waar onze woningen staan.

Wij geloven dat we samen het verschil kunnen maken voor onze huurders. Samenwerken zit in onze genen. Zo lieten we de afgelopen jaren op allerlei manieren en met tal van partners zien, dat we actief bijdragen aan de gemeenten en regio waar we werkzaam zijn. De komende jaren dragen we extra bij aan een mooie samenleving vanuit het besef dat verschillende levensdomeinen (denk hierbij aan wonen, werk, onderwijs, gezondheid en veiligheid) van onze huurders elkaar raken en elkaar beïnvloeden. Vanuit onze deskundigheid rond een ‘fijn thuis’, verbinden we wonen aan deze andere levensdomeinen. Dit doen we door vitale coalities te sluiten, zowel binnen onze organisatie als met onze huurders en met professionals die daar, net als wij, voor open staan. Wij investeren de komende jaren enorm in het toekomstbestendig maken en betaalbaar houden van onze woningen. Wij spannen ons – samen met anderen- maximaal in om buurten leefbaar te houden. Daartoe zijn onze medewerkers zichtbaar in de buurten en wijken, verzinnen ze nieuwe woonconcepten en zorgen we tegelijkertijd dat ook onze (financiële) continuïteit gewaarborgd is. Klik hier om een indruk te krijgen van onze organisatie.

Sité is financieel gezond en dat willen we zo houden. We beschikken over een sterke bedrijfsvoering. Dat is ook nodig, want de investeringen in renovatie en verduurzaming van onze woningen vragen financieel veel van ons. We sturen erop dat we ook op lange termijn in staat zijn om onze ambities waar te maken. Door te werken en te denken vanuit strategische lange termijn scenario’s zorgen we ervoor dat we over vijftig jaar nog steeds een fijn thuis kunnen bieden aan onze huurders.

Sturing
Sité wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Samen met de twee strategisch managers vormt zij het managementteam (MT). Het MT geeft integraal leiding aan de opgaven en de collega’s. De twee strategisch managers hebben een portefeuilleverdeling waarbij de strategisch manager Wonen & Vastgoed samen met drie teamleiders leidinggeeft aan teams Strategie, Woonservice, Wijk & Buurt en Vastgoed en de strategisch manager Bedrijfsvoering & Organisatie, die samen met twee teamleiders sturing geeft aan de medewerkers van de vakgebieden Financiën & Administratie, Control & Kwaliteit, ICT en HRM.

In ons sturingsmodel sturen de leden van het MT-integraal op onze opgaven. Dat betekent dat de MT-leden voldoende interesse in- en kennis van elkaars portefeuilles hebben om op strategisch niveau steeds - vanuit onze ambities op de thema’s betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid - de verbinding te maken tussen inhoud, mensen en middelen. Het MT is in staat om in scenario’s te denken en daarbij zowel de risico’s als de kansen te wegen. En maakt samen de vertaalslag daarvan naar de ontwikkeling van de organisatie.

Functieomschrijving

Sité is een ambitieuze en ondernemende woningcorporatie in de Achterhoek, waar betrokkenheid bij huurders, partners en elkaar werkelijk centraal staat. Waar beweging en ontwikkeling een ‘must’ is. Wij zoeken een collega MT-lid die verder kijkt dan alleen de eigen portefeuille. Iemand met een flexibele geest en een brede blik, die samen met ons de verantwoordelijkheid wil dragen voor fikse investeringsbedragen. Durf jij buiten de traditionele paden te denken? En hou jij ervan je collega’s uit te dagen om samen het beste uit onszelf voor onze huurders te halen? Ga dan met ons het gesprek aan!

Wij werken vanuit de gedachte dat verandering de norm is. En dat grens overstijgende samenwerking nodig is om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. Zowel intern als extern. Wij zoeken daarom een strategisch manager die beschikt over brede bedrijfskundige kennis en ervaring en dit weet te verbinden aan onze strategische opgaven. Je bent vlot in staat zicht te krijgen op de strategische vraagstukken van Sité en de ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting. Je denkt daarbij in kansen en mogelijkheden maar houdt ook de risico’s goed in beeld. Je verdiept je daarbij in de portefeuilles van je collega MT-leden om vanuit je eigen portefeuille daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Dat betekent dat je nieuwsgierig en vernieuwend van geest bent en je collega’s ook weet uit te dagen. Je weet de strategie te vertalen naar de ontwikkeling van onze organisatie. Dat betekent dat je de korte en lange termijn aan elkaar weet te verbinden. Je beschikt over daadkracht en vertaalt strategisch beleid naar de praktische operationele uitvoering. Je bent er scherp op dat we concreet waarmaken wat we beloven. Onze focus op integraliteit betekent dat we daarvoor intern goed samenwerken en dat we vitale coalities in en buiten de organisatie voor elkaar krijgen. Je weet medewerkers in de gehéle organisatie daarin mee te nemen, te ontwikkelen en te inspireren. Vanuit je verantwoordelijkheid voor de financiële portefeuille neem je regelmatig deel aan bijeenkomsten van de RvC. Daarnaast geef je sturing aan een aantal meerjarenprogramma’s zoals IT/datagedreven werken en modern HRM.

Kort samengevat zoeken wij collega MT-lid die:

 • Een brede blik heeft en over de grenzen van de eigen portefeuille durft te denken.
 • In staat is om die kennis op strategisch niveau in te brengen en daarmee de verbinding weet te maken met de andere portefeuilles.
 • Brede bedrijfskundige kennis en ervaring heeft, zodat je in staat bent om onze financiële continuïteit en goede bedrijfsvoering te borgen.
 • Gevoel heeft voor bestuurlijke (governance) verhoudingen.
 • Beschikt over relativeringsvermogen en (zelf)reflectie.
 • In staat is scherpte te brengen in discussies in het MT en zelf een eigen oordeel weet te vormen, maar daarbij verbindend acteert, zowel inhoudelijk als interpersoonlijk.
 • Leiderschap toont, met aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers in een context waarbij verandering steeds meer de norm wordt.
 • Bij voorkeur ervaring heeft met vraagstukken rond vastgoedfinanciering en investeringen.
 • Gevoel heeft voor het toenemend belang van Informatiemanagement en IT in brede zin, inclusief cyber-weerbaarheid en digitale innovatie.


Spreek dit je aan? En wil je hier jouw bijdrage aan leveren? Wij staan open voor mensen die niet uit de corporatiesector komen, maar wel slim genoeg zijn om zich de materie snel eigen te maken. Wij zijn benieuwd naar jouw visie!

Gezien de huidige samenstelling van onze MT gaat onze voorkeur uit naar een man.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?
Sité is een gezonde en ambitieuze woningcorporatie met betrokken collega’s. We zijn een open organisatie die z’n mensen veel vrijheid en verantwoordelijkheid biedt. Je krijgt bij ons de kans om samen met je MT-collega’s de grote en complexe maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen te vertalen naar onze ambities op het vlak van betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid van woningen. En te zorgen dat wij deze ook financieel aan blijven kunnen. Wij bieden een salaris van maximaal € 8.422, - bruto per maand (op basis van een 36-urige werkweek; peildatum jan. 2023). Dit valt binnen schaal N van de cao Woondiensten.

Instructies

Onze vraag aan jou
Wij hebben hier een schets gegeven van onze visie en onze opgaven en hebben globaal aangegeven wat wij denken dat onze nieuwe collega moet kunnen brengen. Maar waar wij nieuwsgierig naar zijn is naar jouw eigen visie daarop. Daarom vragen wij je, om - in plaats van een motivatiebrief - ons een notitie (max 2 A4) mee te geven, waarin jij je visie geeft op de volgende vragen:

Samenwerking en schakelkunst wordt steeds belangrijker om de opgaven aan te kunnen gaan. Zowel met onze externe partners (gemeenten, zorgpartijen, ontwikkelaars), huurders als binnen onze organisatie. Zowel strategisch als in de dagelijkse operatie. Onze vraag is:

 • Wat is jouw visie op het belang van samenwerking en wat betekent dat volgens jou voor een organisatie als die van ons?
 • Wat kun jij daarin brengen: wat zijn jouw drijfveren, welke kwaliteiten breng je mee? Wij zijn daarbij ook benieuwd naar je zelfreflectie. Waar ben jij minder sterk in en zou je graag bij je collega’s belegd zien?


Procedure
Sité laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over Site, de positie en de procedure kunt u contact opnemen met Rick Verhoeven, partner bij Colourful People (06 267 067 57).

U kunt uw interesse kenbaar maken door jouw notitie en cv (in PDF) in te sturen via het sollicitatieformulier op onze website. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Planning
De reactietermijn voor deze positie sluit op 3 december 2022. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland in week 51.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer