Erasmus MC logo

Directeur Vastgoed

Erasmus MC

Rotterdam

4 juli 2022

Soort functie: Vastgoedadviseur | Werkervaring: Meer dan 5 jaar | Fulltime

Bedrijfsinformatie

Directeur Vastgoed
Het Erasmus MC zoekt een directeur Vastgoed met een bewezen track record in ontwikkeling en beheer. 

Functie inhoud
De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt voor deze sleutelfunctie een verbindende en inspirerende directeur die uitvoering geeft aan het Masterplan 2050.
De focus voor de komende jaren ligt bij het realiseren van de complexe renovaties van het faculteitsgebouw en het Sophia Kinderziekenhuis. Dit in directe samenwerking met betrokken onderzoekers, zorgprofessionals en management. Samenwerking vormt de basis van uw handelen en u heeft er plezier in om door samenspel te zorgen voor het meest optimale resultaat. Dit is niet altijd een gemakkelijke opgave; u geniet van de interactie en het stakeholdermanagement. U ‘duwt’ op een natuurlijke en professionele wijze de organisatie in de rol van vastgoedgebruiker.
Een belangrijke onderliggende uitdaging is het professionaliseren van de eigen vastgoedorganisatie. U zorgt voor een stevige basis door het consequent en strak borgen van processen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. U pakt deze processen op en bouwt samen met de medewerkers aan een stevig fundament. U zorgt voor een stevige inrichting van financial control, risicomanagement en auditing als voorwaarden voor succes. Dit vraagt van u als nieuwe directeur een verdieping op de inrichting binnen de afdeling en de juiste inbedding in de organisatie om zo gericht te kunnen (bij)sturen.

 

Kerntaken en verantwoordelijkheden in de functie:

 • Eindverantwoordelijkheid en aansturing van de vastgoedorganisatie (ongeveer 100 FTE) van het Erasmus MC.
 • Het realiseren van het Lange Termijn HuisvestingsPlan (LTHP) en de verdere campusontwikkeling (ECO), binnen de kaders van het Masterplan 2050. Het investeringsvolume tot en met 2035 bedraagt ongeveer €1 miljard.
 • Doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie, in verbinding met de programma’s om zo de staande visie, strategie en operatie te monitoren en realiseren; het tot stand brengen van een efficiencyslag/professionaliseringsslag en een daarbij passende cultuur.
 • Strategisch adviseur voor de Raad van Bestuur en senior management wat betreft de huidige en toekomstige vastgoedportefeuille. In deze rol geeft u uw visie en strategie voor huisvesting van het Erasmus MC en haar ketenpartners, zodat verstrekkende lange termijn besluiten op zorgvuldige wijze kunnen worden genomen.
 • Vormgeven van een succesvolle en integrale interactie tussen medewerkers, gebruikers, samenwerkingspartners en professionals.
 • Sturing op de juiste inrichting van financial control, risicomanagement en auditing. Zo mogelijk met gebruik van externe expertise.

 

Werkomgeving
Het Erasmus MC staat voor excellente patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. In het Erasmus MC werken we continu aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. We zijn baanbrekend, verleggen grenzen en lopen voorop in onderzoek, onderwijs en zorg. Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. De kracht van het Erasmus MC ligt in de nauwe verbinding tussen kliniek en faculteit.

Technologie wordt een steeds belangrijker en een niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken. Het Erasmus MC streeft ernaar het eerste technische UMC van Nederland te zijn. Daarbij heeft het Erasmus MC ook veel aandacht voor hoe deze technologie in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd moet worden en ook voor de maatschappelijke uitdagingen die niet middels technologie geadresseerd kunnen worden. We werken met de nieuwste apparatuur, technieken en zorgprocessen in een state-of-the-art gebouw dat in 2018 is opgeleverd. Een moderne bouw- en installatietechnische infrastructuur met bijbehorend professioneel beheer is cruciaal voor het Erasmus MC.

Op dit moment wordt er door het Erasmus MC samen met verschillende partijen gewerkt aan het realiseren van de Erasmus MC campus (ECO). De campus wordt een levendige plek waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap samenkomen en ruimte vinden in (nieuwe) gebouwen. Zorgorganisaties, innovatieve bedrijven op het gebied van gezondheid en technologie, onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken hier in de toekomst samen om de nieuwste technologische ontwikkelingen in de praktijk te brengen. Dit staat in het Masterplan 2050 voor de Erasmus MC Campus dat begin 2022 is vastgesteld. Vastgoed heeft een belangrijke rol in het realiseren van dit masterplan.

De afdeling Vastgoed / Programma Integrale Bouw heeft tot taak om integrale aansturing en samenhang aan te brengen in alle activiteiten die met nieuwbouw, instandhouding en onderhoud & beheer van gebouwen te maken hebben. Daarbij wordt gewerkt vanuit een vastgoedstrategie, die optimaal aansluit bij de strategische doelen van het Erasmus MC. Vanuit de vastgoedstrategie worden in een Lange Termijn HuisvestingsPlan de operationele doelen geformuleerd en wordt door huisvestingsvraag- en aanbod op elkaar af te stemmen, het vastgoed beheerd en onderhouden gewijzigd en gemuteerd.

Binnen de afdeling wordt gewerkt in zes teams die worden aangestuurd door een (programma)manager. Deze teams zijn:

 • Vastgoedbeheer.
 • Programma Renovatie Onderzoekstoren / Faculteitsgebouw.
 • Programma Renovatie Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.
 • Programma ECO.
 • Ontwikkelingsprojecten.
 • Huisvesting Beleid & Advies.
 •  

De directeur en de (programma)managers vormen samen het managementteam van de afdeling. Als directeur Vastgoed geeft u leiding aan de afdeling en rapporteert u rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. U bent tevens lid van het organisatie brede Directeuren Overleg in het Erasmus MC.Functieomschrijving

U bent een modern leider die medewerkers inspireert en in hun kracht zet, hen ruimte geeft en uitdaagt om hun integrale verantwoordelijkheid te nemen om alle uitdagingen die er liggen te realiseren. U geeft hierin het goede voorbeeld, u stimuleert een diverse en inclusieve cultuur waarin samenwerken en leren bij elkaar komen.

De functie is bij uitstek geschikt voor een stevige teamspeler met veel ervaring in het realiseren van vastgoed. U bent een soepele communicator met senioriteit, daadkracht, empathisch vermogen en natuurlijk autoriteit. U beweegt zich gemakkelijk en flexibel binnen de diverse culturen, de politieke omgeving van het Erasmus MC en u bent in staat om op een zakelijke en verbindende wijze de gewenste en noodzakelijke organisatieontwikkelingen / professionaliseringsslagen door te voeren. U bewaakt hierbij actief de balans tussen ontwikkeling en beheer. U heeft een brede achtergrond in (her-)ontwikkeling, beheer en vastgoedfinanciering.

 

Tevens;

 • Bent u een toegankelijk leider die luistert, meebeweegt en meedenkt. U stimuleert en motiveert. U houdt rekening met verschillende verwachtingen. U behoudt te allen tijde het overzicht, grijpt in wanneer nodig en blijft altijd in verbinding.
 • Beschikt u over een besluitvaardige en coachende stijl van leidinggeven op basis van vertrouwen, voert de dialoog en kan beleid en werkvloer met elkaar verbinden.
 • Kunt u goed functioneren in een complexe, hoog professionele academische omgeving. U bent organisatiesensitief, u heeft een scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
 • Heeft u ervaring met netwerken en het onderhouden van contacten en in staat deze uit te bouwen met relevante stakeholders, zoals zorgpartners, zorgverzekeraars, banken, gemeenten en universiteiten.
 • Beschikt u over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Heeft u veel aandacht voor duurzaamheid, zowel wat betreft de duurzaamheid van de gezondheidszorg, als duurzaamheid van gebouwen en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers qua impact van de gezondheidszorg op onze leefomgeving.

 

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie binnen het grootste en meest veelzijdige Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

 • Een vast dienstverband met een marktconform salaris.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Een pensioen bij het ABP waarbij het Erasmus MC 70% van de maandelijkse bijdrage betaalt.

 

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Instructies

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer C.J. (Arjan) Windhorst, sector manager huisvesting en advies, telefoon 06 160 415 14. Voor alle overige vragen kunt u terecht bij de mevrouw drs. Y.C. (Yolanda) Gagliardi MCM, directeur HR, telefoon: 010 703 20 65.

Het Erasmus MC streeft ernaar dat de samenstelling van haar medewerkers in de diverse functiegroepen de samenstelling van de Nederlandse bevolking goed weerspiegelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt hier rekening mee gehouden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.Solliciteer