Medisch Centrum Leeuwarden logo

Manager Vastgoed en Techniek

Medisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarden

4 oktober 2021

Soort functie: Vastgoed managers | Werkervaring: Meer dan 5 jaar | Fulltime

Bedrijfsinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is het topklinisch ziekenhuis voor acute, hoog complexe en basiszorg in Friesland. Als regionaal topklinisch ziekenhuis werkt het MCL samen met andere (Friese) ziekenhuizen en ketenpartners. Het MCL heeft locaties in Leeuwarden en Harlingen. Medio 2020 heeft het MCL een strategisch traject doorlopen dat heeft geleid tot een aantal strategische prioriteiten voor de periode 2021 en verder.

Naast het financieel gezond krijgen en houden ('het huis op orde') is een prioriteit Vastgoedontwikkeling en duurzaamheid. Onder de voorwaarde dat het MCL financieel gezond is wordt eind 2021 een financieringsaanvraag bij de banken ingediend voor de noodzakelijke nieuwbouw van de OK en IC. Deze moet in 2025 gereed zijn. In de daaropvolgende jaren tot 2035 volgt de (ver)nieuwbouw van de rest van het ziekenhuis. Daarbij ziet het MCL duurzaamheid en CO2-reductie als een belangrijk maatschappelijk doel. Ze heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 een CO2-reductie te hebben gerealiseerd van tenminste 50%. Daaraan gekoppeld is de ambitie om in 2045 fossielvrij te zijn.

Sinds eind 2019 is het MCL ingericht volgens een nieuw organisatieconcept. Binnen het zorgbedrijf zijn (zes) primaire zorgeenheden gevormd, ondersteund door een Medisch Facilitaire Eenheid. Daarnaast zijn er ondersteunende stafdiensten, zoals Financiën, Facilitaire Dienstverlening, P&O, ICT, Klinisch Fysici en de afdelingen die te maken hebben met vastgoed en techniek, te weten de Medisch Instrumentele Dienst (MID) en Technisch Beheer en Onderhoud (TB&O). Deze afdelingen zijn verantwoordelijk voor onderhoud, instandhouding en innovatie van de (technische) infrastructuur van het MCL. Dit betreft zowel de medische apparatuur als het vastgoed en bijbehorende installaties. Ook dragen zij de verantwoordelijkheid voor de beleidsontwikkeling binnen de volle breedte van dit kennisdomein.

Functieomschrijving

Binnen de staf komt de functie vacant van manager van de afdelingen MID en TB&O. In het licht van de voorgenomen (ver)nieuwbouw van het MCL in de komende decennia, en de ambitie om een forse verduurzaming door te voeren krijgt deze functie deels een nieuw profiel. De nieuwe naam is Manager Vastgoed en Techniek.
Deze manager is (en blijft) verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van al het vastgoed en de daaraan gerelateerde technische infrastructuur en het beheer en onderhoud van alle medische apparatuur, inclusief aanschaf, innovatie en afvoer. Ook wordt deze manager verantwoordelijk voor het totale (ver)nieuwbouwtraject zoals eerder geschetst en de duurzaamheidsopgave. De Manager Vastgoed en Techniek rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van het MCL en werkt o.a. nauw samen met de Manager IT en de Klinisch Fysici. Hij of zij geeft leiding aan de afdelingen MID, TB&O en Assetmanagement (in totaal circa 55 fte’s, waaronder vijf teammanagers). Binnen de context zoals hiervoor beschreven bestaat de belangrijkste opgave voor de nieuwe Manager Vastgoed en Techniek uit een combinatie van het volgende:

  • In het verlengde van de ingezette organisatieverandering leidinggeven aan de doorontwikkeling van de afdelingen MID en TB&O; daar waarbinnen de afdelingen veel expertise is opgebouwd de medewerkers stimuleren vanuit hun eigen expertise te zoeken naar verbinding met andere experts. De inhoud en de aard van de ondersteuning moet zodanig zijn dat zowel Raad van Bestuur als het totale zorgbedrijf worden ontzorgd. Het moet en een gevoel van comfort en vertrouwen geven.
  • Vanuit de eigen kennis en ervaring leidinggeven aan het totale (ver)nieuwbouwtraject. Dit is gegoten in een (complexe) projectorganisatie met interne en externe partijen.
  • Als eindverantwoordelijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de afdelingen, binnen de daarvoor gestelde kaders. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het opstellen en verantwoorden van de investeringsbegroting.


Het profiel
Het profiel van de Manager Vastgoed en Techniek kent tenminste de volgende elementen:

  • Ruime ervaring als eindverantwoordelijke voor vastgoed en (ver)nieuwbouw binnen een complexe zorgomgeving.
  • Ervaring met het werken in een evenzeer complexe projectstructuur.
  • Gevoel hebben voor het belang van goede, maar kostbare, medische apparatuur in een ziekenhuisomgeving.
  • Als leidinggevende ervaring hebben met organisatieverandering en organisatieontwikkeling; met eigen houding en gedrag een voorbeeld willen zijn.
  • In staat om de rol van gesprekspartner/adviseur in te vullen richting Raad van Bestuur, Bestuur Medisch Specialistische Bedrijven, het management van de primaire Zorgeenheden (ZE’s), overige zorgprofessionals en vele externe partners. Er moet sprake zijn van een grote mate van autoriteit en natuurlijk gezag.
  • Strategisch en communicatief sterk.
  • Gemotiveerd om de (ver)nieuwbouw te koppelen aan de verduurzamingsopgave.

Arbeidsvoorwaarden

De functie kent een grote verantwoordelijkheid en bijbehorend zwaar profiel. De arbeidsvoorwaarden worden marktconform ingevuld, met inachtneming van de mogelijkheden binnen de cao Ziekenhuizen. Daarnaast kent het MCL goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft hier een dienstverband voor onbepaalde tijd voor 32 tot 36 uur per week. Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Instructies

Medisch Centrum Leeuwarden laat zich in deze procedure begeleiden door Dick Webbink, associate partner van TwynstraGudde Executive Search. De kennismakingsgesprekken met Dick Webbink vinden online plaats in week 43. De vervolggesprekken vinden plaats in week 44/45 van dit jaar.

Een ontwikkelassessment en het inwinnen van referenties kunnen deel uit maken van de procedure. Neem voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Dick Webbink van TwynstraGudde Executive Search (dwe@tg.nl).

Heb je voor deze functie belangstelling? Upload uiterlijk 24 oktober a.s. jouw motivatiebrief en cv via het sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer
Manager Vastgoed en Techniek afbeelding
Manager Vastgoed en Techniek afbeelding
Manager Vastgoed en Techniek afbeelding