Fien Wonen logo

Project Ontwikkelaar

Fien Wonen

Hardinxveld-Giessendam

8 januari 2021

Website

Soort functie: Projectleider Ontwikkeling | Werkervaring: Meer dan 5 jaar | Fulltime

Functieomschrijving

 

Heb jij passie voor het innoveren, verduurzamen en ontwikkelen van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten? Voel je je betrokken bij onze huurders? Heb je in de praktijk bewezen dat je slimme, innovatieve, betaalbare en duurzame concepten gerealiseerd krijgt? Én lukt het je om praktisch en strategisch een volkshuisvestelijke bijdrage te leveren in de ontwikkeling van dorpen in stedelijke agglomeraties? Dan zijn wij op zoek naar jou!

“Wij” zijn Fien Wonen, een middelgrote woningcorporatie met woningen in de Drechtsteden en de Utrechtse regio die volop in beweging is. Wij zetten de huurder(s) aan het roer en zijn optimistisch, vindingrijk en betrokken in ons werk.

Wij hebben een vacature voor een: Projectleider Ontwikkelaar

Innovatief vermogen | Bestuurlijke sensitiviteit | Planmatig werken

 

Jouw uitdagingen:
Fien Wonen heeft naast betaalbaarheid en beschikbaarheid, de focus op de verduurzaming. Wij hebben de ambitie om de klimaatdoelstellingen van 2050 in 2035 te realiseren. Dit doen wij niet alleen door de energietransitie en emissiereductie, maar ook door de vastlegging van CO₂ in onze voorraad. Fien Wonen bouwt daarom als het even kan bio-based. Onze projectenportefeuille voor de komende jaren bestaat uit realisatie van kleinschalige projecten voor starters en senioren en omvat uitdagende sloop-nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten gericht op verduurzaming van woningen. Daarnaast hebben we ook een interessante acquisitieportefeuille.

Je krijgt een generieke verantwoordelijkheid voor de organisatie en realisatie van projecten. Dit betekent dat je op verschillende niveaus schakelt tussen interne en externe activiteiten tijdens de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw-, sloop- en renovatieprojecten. Een professionele interne besluitvorming en externe samenwerking middels vernieuwd opdrachtgeverschap hoort daar van nature bij.

 

Jouw opgaven voor de komende jaren zijn: 

 • Je coördineert de ontwikkeling, besluitvorming en realisatie van een project gedurende het gehele planproces vanaf Startbesluit (opdracht) tot oplevering en nazorg. Het onderzoeken van de haalbaarheid en het daadwerkelijk ontwikkelen van bouw en/of renovatieprojecten;
 • Je vervult een voorzittersrol bij interne projectteams waarin bewonersbegeleiding en communicatie een belangrijke rol hebben;
 • Je verricht haalbaarheidsonderzoeken naar o.a. beschikbaarheid van grond/complexen voor aankoop en ontwikkeling. Daarnaast draag je zorg voor analyses van bestaande complexen ten behoeve van vertaling naar transformatiescenario’s (bouwprogramma, rendement, doorlooptijd);
 • Je stelt (in samenwerking met externe partijen) een schetsontwerp op met bijbehorende risicoanalyse, rekening houdend met doelgroep, programma van eisen, financiële – en planologische haalbaarheid en afspraken met de gemeente;
 • Je voert regie op de uitontwikkeling en realisatie van (grootschalige) nieuwbouwprojecten. Je voert zelf de projectleiding over kleinschalige renovatie en nieuwbouwprojecten;
 • Je creëert de juiste randvoorwaarden en beheerst de risico’s om verschillende belanghebbenden projecten te realiseren;
 • Je voert onderhandelingen/gesprekken met ontwikkelaars, aannemers en gemeente en brengt belangen bij elkaar;
 • Je zorgt voor tijdige en correcte communicatie naar huurders in de complexen waar jij projecten uitvoert, hierin word je ondersteunt door bewonersbegeleiding en een communicatieadviseur;
 • En je participeert in samenwerkingsverbanden/ behartigt extern belangen van Fien Wonen.

 

Organisatie
Als project ontwikkelaar val je onder de coördinator projectontwikkeling. Voortgang en besluitvorming loopt via de stuurgroep projectontwikkeling waarin alle projectontwikkelaars, directie en de coördinator projectontwikkeling participeren.

 

Jouw profiel als project ontwikkelaar:

 • HBO werk- en denkniveau op eigen vakgebied; 
 • 5 jaar aantoonbare ervaring in het zelfstandig begeleiden van herstructurering, nieuwbouw en renovatieprojecten;
 • Kennis en ervaring in projectleiding en /of projectontwikkeling in de woningbouw; 
 • Kennis van en ervaring met bouwkundige en procesmatige aspecten, in relatie tot het realiseren van bouw en renovatieprojecten;
 • Je bent op de hoogte van de huidige ontwikkelingen op bouwkundig, planologisch en installatietechnisch gebied;
 • Je hebt kennis van en ervaring met vernieuwend projectmanagement en weet mensen uit te dagen zelf de verantwoordelijkheid voor hun aandeel te nemen;
 • Je hebt hart voor onze doelgroep en voor circulair bouwen;
 • Je beschikt over kennis van en ervaring met directievoering en het aansturen van externe partijen;
 • Ook wil je op de hoogte zijn (en blijven) van ontwikkelingen in het vakgebied inclusief relevante wet- en regelgeving;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • Initiatief (proactief), enthousiasme en creativiteit;
 • Ervaring met het meenemen van bewoners en andere stakeholders in het project.

 

Ons aanbod: 
Je kunt rekenen op een uitdagende en brede functie in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Daarnaast hebben we een compact team met korte lijnen. Ten slotte ben je onderdeel van een organisatie die werk doet dat ertoe doet! 

De waardering is een salaris dat recht doet aan de uitdaging: schaal K van de CAO Woondiensten. We starten met een jaarcontract. 
Van een aankomend medewerker vragen wij een Verklaring omtrent Gedrag. Ook kan een assessment onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

De medewerker is zich ervan bewust dat integriteit bij uitstek belangrijk is in deze functie met veel gevoelige informatie. Vandaar dat de integriteitscode van Fien Wonen onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst. De kernwaarden van Fien Wonen zijn Optimistisch, Vindingrijk en betrokken. Wij zoeken een ontwikkelaar wiens profiel aansluit bij deze kernwaarden.

 

Vervolg
Je reactie, in de vorm van motivatie & curriculum vitae, is welkom bij Monique van Laar, HR-adviseur, via de sollicitatiebutton. Als je vragen over de functie hebt, kan je Robert Koning bereiken via telefoonnummer 06-59992298. 
 

De reactietermijn eindigt op 23 januari 2021.  

Fien Wonen is een betrokken en vindingrijke organisatie waarin circa 36 medewerkers samen werken aan goede en betaalbare huisvestiging voor mensen met een smalle beurs. Fien Wonen verhuurt ongeveer 3400 woningen in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden. Het is een professionele en informele organisatie met ruimte voor ontwikkeling. De organisatie werkt slim, wendbaar en stelt de huurder voorop. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Projectleider, fulltime, Hardinxveld-Giessendam, projectontwikkeling, HBO, herstructurering, nieuwbouw, renovatieprojecten, projectontwikkeling, projectleiding, woningbouw, bouwkunde, bouwtechnisch, ervaren

Solliciteer