PropertyPeople logo

2 Project/programmadirecteuren Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

PropertyPeople

Den Haag

30 oktober 2020

Soort functie: Directeuren | Werkervaring: 2 - 3 jaar | Fulltime

Bedrijfsinformatie

 Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf bestaat uit de volgende directies: Directie Portefeuillestrategie & portefeuillemanagement, Directie Transacties & Projecten, Directie Vastgoedbeheer en Directie Financiën & Bestuursadvisering.


De portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Deze gebouwen en terreinen stellen zij ter beschikking voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen. De deskundige medewerkers formuleren visie en beleid en zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling.

DIRECTIE TRANSACTIES EN PROJECTEN

De directie Transacties en Projecten is dé schakel tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de vastgoed- en bouwmarkt. Zij voeren de strategie van het Rijksvastgoedbedrijf uit door geplande mutaties in de vastgoedportefeuille te realiseren door middel van (her)ontwikkeling, transformatie, transacties en verkoop van vastgoed. Ook richten ze zich op contractonderhandelingen en bestemmingswijzigingen van vastgoed. De directie bestaat uit de afdelingen Verkoop en Gebiedsprojecten, Verhuur en Taxaties, Inkoop en Contractmanagement, Architectuur en Techniek en de afdelingen Projecten.

Voor de afdeling Verkoop en Gebiedsprojecten zijn wij op zoek naar twee project / programma directeuren.

AFDELING VERKOOP EN GEBIEDSPROJECTEN

Op dit moment werken er zes project-/programmadirecteuren voor het Rijksvastgoedbedrijf. Stuk voor stuk enthousiaste, gedreven en loyale collega’s, die staan voor kwaliteit. Samen leiden ze directie-overstijgende projecten en programma’s in goede banen.

De afdeling Verkoop en Gebiedsprojecten bestaat uit ruim honderd mensen, die verspreid werken door het land. Hiërarchisch gezien zijn alle project / programma directeuren gepositioneerd onder het afdelingshoofd Verkoop en Gebiedsprojecten. Ze vormen bovendien een onderdeel van het MT, samen met het afdelingshoofd en de sectiehoofden.

FUNCTIE

Het Rijksvastgoedbedrijf is zich zeer bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo kiest ze waar mogelijk voor passende herontwikkeling en nemen ze bij projecten nadrukkelijk de ambities mee uit het regeerakkoord op het gebied van onder meer woningbouw en circulaire economie.

Als project-/programmadirecteur lever jij hieraan een essentiële bijdrage door uitdagende vastgoedprogramma’s en -projecten in goede banen te leiden. En daar heeft de hele samenleving profijt van.

De renovatie van het Binnenhof. De herbestemming van voormalig militair vliegveld Valkenburg. De verkoop van de koepelgevangenis in Breda. Het zijn voorbeelden van complexe, directie-overstijgende en politiek-bestuurlijk sensitieve programma’s en projecten waarmee jij als project-/programmadirecteur aan de slag gaat. Of het nu gaat om gebiedsontwikkelingsprojecten, de coördinatie van verkoopprogramma’s of het ontwikkelen van vastgoedposities en huisvestingsprojecten: aan jou de uitdagende taak om de afgesproken doelen bij deze vastgoedopgaven te realiseren. Hierbij houd je uitdrukkelijk rekening met de regionale opgaven en de ambities van het Rijk op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, circulaire economie en sociaal-economische thema’s.

Een gevarieerd takenpakket? Reken maar. Meestal ga je met meerdere projecten en programma’s tegelijk aan de slag. Ook ontplooi je initiatieven, bijvoorbeeld door ontwikkelingen op het gebied van grondbeleid of klimaatadaptatie te vertalen naar een rijksbrede visie. Binnen de projecten en programma’s ben jij verantwoordelijk voor de interne coördinatie, waarbij je multidisciplinaire teams inhoudelijk aanstuurt. Hierin zitten (ingehuurde) projectleiders en -medewerkers, maar ook specialisten op juridisch en financieel gebied. Daarnaast speelt de afstemming met betrokken overheidspartners en marktpartijen een prominente rol in jouw functie. Jij oefent invloed uit om partijen met hoge eisen en eigen bevoegdheden en belangen in beweging te krijgen. Dit alles om het uiteindelijke doel te bereiken.

Met welke vastgoedopgaven je aan de slag gaat wordt in onderling overlegd bepaald.

Met enthousiasme en oog voor resultaat leid jij projecten en programma’s in goede banen. Je begrijpt dat die sterk worden beïnvloed door bijvoorbeeld verschuivingen in beleid of economische ontwikkelingen. Gelukkig denk je altijd een paar stappen vooruit en weet jij hoe je opdrachtgevers en gebruikers het vertrouwen biedt. Goed kunnen samenwerken én communiceren zijn essentieel in jouw werk. Net als haarfijn kunnen aanvoelen wat er binnen en buiten onze organisatie speelt. Jij schakelt gemakkelijk van een strategische visie naar tactisch en operationeel niveau. Ook kun je een netwerk opbouwen en onderhouden. Je weet vanwege jouw politiek-bestuurlijke antenne wie je voor je hebt, wat de verschillende belangen zijn en past je communicatie hierop aan. Hierbij sta je stevig in je schoenen en beschik je over vindingrijkheid en een natuurlijk overwicht, waarbij je partijen met heldere en bondige argumenten overtuigt van jouw adviezen.

PROFIEL

  • Een relevante academische opleiding, bijvoorbeeld (bedrijfs)economie, rechten, geografie of bestuurskunde, bij voorkeur aangevuld met specifieke vastgoedopleidingen, zoals de Master of (Science) Real Estate, Master of Business Administration, de Nederlandse Opleiding voor Vastgoedmanagement of de Master City Developer;
  • Relevante ervaring met complexe vastgoedprojecten en/of –programma’s in een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gevoelige omgeving, bijvoorbeeld veranderprogramma’s en/of gebiedsontwikkelings-, huisvestings- en verkoopprojecten;
  • Ervaring met leidinggeven aan multidisciplinaire projectteams;
  • Brede kennis van gebiedsontwikkeling;
  • Kennis van de laatste ontwikkelingen en trends in het vakgebied. Van belang is dat je die kunt vertalen naar projecten en programma’s.
       

INFORMATIE

De werving & selectieprocedure wordt exclusief begeleid door PropertyPeople. Voor meer informatie en achtergrond omtrent deze vacature kan er contact worden opgenomen met Theo Hoogendoorn via 06-27074825 of Peter Sybesma via 06-53792358. Bij interesse ontvangen wij graag een recent cv en een uitgebreide motivatie. Alle reacties zullen uiterst discreet worden behandeld.

Reactietermijn is gesloten. 

Solliciteer