Gemeente Amsterdam logo

Beleidsadviseur Wonen

Gemeente Amsterdam

Amsterdam

2 juli 2020

Website

Soort functie: Adviseurs | Werkervaring: 2 - 3 jaar | Fulltime

Bedrijfsinformatie

Beleidsadviseur Wonen
Amsterdam, 36 uur per week

De schaarste aan woningen is een van de grote maatschappelijke vraagstukken in Nederland. In Amsterdam speelt dit zelfs nog sterker dan in vele andere plaatsen. Als beleidsadviseur word je onderdeel van het beleidsteam Woonruimteverdeling en -toewijzing.

Dit team houdt zich bezig met de verdeling van sociale huurwoningen en stelt regelgeving op voor de toewijzing aan diverse doelgroepen zoals statushouders, mensen uit opvang- en zorgvoorzieningen, mensen die een rolstoelwoning nodig hebben en leraren en zorgmedewerkers. Hierbij werkt de afdeling samen met woningbouwcorporaties, stadsdelen en buurtteams maar ook bijvoorbeeld partners uit zorg en veiligheid. De urgentie van betaalbare huisvesting in de stad leidt ertoe dat de afdeling vaak in de politieke schijnwerpers staat en dat veranderingen elkaar snel opvolgen.

De organisatie
Momenteel staat het onderwerp wonen veel in de belangstelling. Wonen houdt zich bezig met beleid, uitvoering en handhaving om wonen in een ongedeeld Amsterdam mogelijk te maken. De druk op de woningmarkt is groot, wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Wonen is een dynamische directie waar men zich bezighoudt met een uiteenlopend aantal onderwerpen.

 • Er wordt gewerkt aan het huisvesten van verschillende groepen evenals het vergroten van de mogelijkheden voor deze groepen (bijvoorbeeld ouderen, statushouders, jongeren, mensen met middeninkomens en leraren).
 • Er worden afspraken gemaakt met de corporaties en particuliere verhuurders, er wordt veelvuldig onderzoek gedaan en indien nodig wordt actief gehandhaafd om illegale woonsituaties, zoals toeristische verhuur, over-bewoning of leegstand te beperken. De kwaliteit van het bestaande aanbod wordt gemonitord en waar mogelijk wordt ingezet op duurzaamheid.

Functieomschrijving

De functie
Het beleidsteam Woonruimteverdeling en -toewijzing is verantwoordelijk voor de verdeling van sociale huurwoningen. Op basis van de behoefte van Amsterdammers en actuele ontwikkelingen moet dit continu worden bijgesteld: dit vereist dat je kaders en uitgangspunten op kan stellen, voorstellen voor de wethouder kan formuleren en het leuk vindt om met betrokken instanties na te denken over de uitvoering van nieuwe regelgeving. Hierbij word je uitgedaagd om continu te kijken vanuit meerdere perspectieven: de woningzoekende, buurtgenoten, professionals en bestuurders.

Je werkt in een dynamisch team waarbij verantwoordelijkheden in de loop der tijd kunnen verschuiven. Je kunt hierbij denken aan het vergroten van het aanbod van rolstoelwoningen, het uitwerken van lokale voorrang aan jongeren en de uitwerking van politieke voornemens in regelgeving. Op alle onderwerpen werk je samen met collega’s en externe stakeholders, afhankelijk van het onderwerp en jouw eigen kunnen heb je een meer leidende of ondersteunende rol. Nieuwe onderwerpen maak je je snel eigen en je vindt het leuk om nieuwe en innovatieve werkwijzen te bedenken. Je kunt goed samenwerken en je bent een goede aanvulling voor ons team. Bovendien zijn er diverse mogelijkheden om te groeien en je te ontwikkelen.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Je bent verantwoordelijk voor het informeren van de wethouder en het college.
 • Je weet de juiste informatie boven water te krijgen, kunt dit structureren en weet dit helder en beknopt te beschrijven in bestuurlijke adviezen. Dankzij jouw inspanning kunnen weloverwogen besluiten genomen worden.
 • Je wordt enthousiast van een dynamische werkomgeving met een gevarieerd werkpakket.
 • Je weet de andere afdelingen binnen de gemeente Amsterdam en externe partners goed te vinden en werkt graag samen aan een eindproduct.
 • Je kunt helder en duidelijk schrijven en communiceren.


Verder vind je het een uitdaging om nieuwe werkzaamheden op te pakken en samen te werken met de uitvoerende teams om het beleid aan te scherpen en ook tot uitvoering te brengen.

Wie ben jij?
Een enthousiaste en leergierige professional met durf en een zelfstandige werkstijl:

 • met een afgeronde wo-opleiding, dan wel een academisch werk- en -denkniveau;
 • die een stevige gesprekspartner is op basis van kennis en autoriteit;
 • met minimaal 2 jaar ervaring bij een (overheids)instantie in het onafhankelijk adviseren van bestuur en management;
 • met een juridische achtergrond of ervaring met wet- en regelgeving;
 • met sterk gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • die actief ontwikkelingen in het vakgebied volgt;
 • die kennis of affiniteit heeft met projectmanagement;
 • die het leuk vindt om na te denken over uitvoering en dit vertaalt in concrete acties en adviezen;
 • die binnen het complexe speelveld goed overzicht houdt en heldere analyses maakt;
 • die begrijpt wat er leeft in de stad.


Competenties
Je bent een sterke verbinder tussen betrokken en nieuwe partijen en kunt goed samenwerken. Het bouwen, onderhouden en benutten van uiteenlopende netwerken binnen en buiten de gemeente gaat jou makkelijk af. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en functioneert goed onder druk. Je weet hierin een goede balans te houden. Daarnaast ben je proactief en indien nodig voer je zelf ook acties uit.

Daarnaast zien wij ook graag:

 • overtuigingskracht en initiatief;
 • relatiebeheer en omgevingsbewustzijn;
 • resultaatgerichtheid en analytisch vermogen;
 • creativiteit en stressbestendigheid.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract.
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2.943,- bruto per maand (salarisschaal 10) en maximaal € 4.783,- bruto per maand (salarisschaal 10A) op basis van 36 uren per week.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.

Instructies

Waar kom je te werken?
De afdeling Woonruimteverdeling en -toewijzing (WRVT) is onderdeel van de Directie Wonen en heeft als taak het huisvesten van kwetsbare Amsterdamse doelgroepen. Het gaat bijvoorbeeld om dakloze gezinnen met kinderen, burgers die na de maatschappelijke opvang of beschermd wonen zelfstandig kunnen gaan wonen, bewoners die een rolstoelwoning nodig hebben of die om sociaal/medische redenen met voorrang een (andere) woning nodig hebben. Tot slot is de afdeling WRVT ook verantwoordelijk voor het verhuren en beheren van woonwagenstandplaatsen en de verhuring van kunstenaarsateliers.

Je komt te werken binnen een team dat elkaar goed aanvult. Wij werken gezamenlijk aan het doel van een eerlijke en transparante verdeling van het woningaanbod. Wij zijn altijd bereid elkaar te helpen en staan voor elkaar klaar. Door de bundeling van verschillende expertises en de focus op de maatschappelijke vraagstukken is de afdeling een dynamisch club professionals, gericht op het snel kunnen inspelen op de actualiteiten. Ons team bestaat uit 10 collega’s, waarin de man-vrouw verdeling in het team gelijk is verdeeld. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Het is een toegankelijk team waarin nieuwe ideeën zeer worden gewaardeerd.

Kom jij ons team versterken?

Meer informatie over de nieuwe regels voor huisvesting in Amsterdam vind je hier.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 16 augustus 2020 via het online sollicitatieformulier.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

De eerste gesprekken worden gevoerd in de week van 24 augustus.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een videogesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Vragen over deze vacature
Heb je nog vragen? Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Hugo Bakkum, coördinator beleid, bereikbaar tot en met 19 juli 2020 op telefoonnummer 06-38313132 of via e-mailadres H.Bakkum@amsterdam.nl.

Vanaf 20 juli 2020 kan je terecht met je vragen bij Jeroen Montauban, bereikbaar op telefoonnummer 06-10675233 of via e-mailadres j.montauban@amsterdam.nl.

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Solliciteer