Wassenaarsche Bouwstichting logo

Lid van de Raad van Commissarissen Vastgoed en Volkshuisvesting

Wassenaarsche Bouwstichting

Wassenaar

19 januari 2020

Website

Soort functie: | Werkervaring: |

Bedrijfsinformatie

 

De Wassenaarsche Bouwstichting is een moderne corporatie die staat voor ‘sociaal, actief, ondernemen in Wassenaar en omgeving’. Als woningcorporatie, met circa 2100 verhuureenheden, heeft zij de ambitie voorop te lopen en toonaangevend te zijn.

Als organisatie toont zij graag lef. Daarom is zij in brede zin actief op de woningmarkt, zelfstandig of in samenwerking met partners.

Wij zijn op zoek naar een Lid van de Raad van Commissarissen Vastgoed en Volkshuisvesting.

Functieomschrijving

 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en staat de directeur-bestuurder met raad en advies bij. De Raad is opgebouwd rond een aantal gewenste disciplines en opereert als een collegiaal team. De commissarissen worden benoemd op basis van een kwaliteitsprofiel en werken volgens de governancecode, die voor de sector is vastgesteld. De raad telt vijf leden.

 

Profiel

  • U heeft kennis van de volkshuisvesting en ervaring in de vastgoedsector met name projectontwikkeling, verduurzaming en actuele technologische ontwikkelingen.
  • U beschikt over ‘helicopterview’, analytisch vermogen en kan onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken.
  • U heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en bezit inzicht in risico’s en beheersingsmaatregelen binnen professionele organisaties.
  • U heeft affiniteit met de lokale/regionale context waarbinnen de Wassenaarsche Bouwstichting opereert.
  • U beschikt over discussie- en communicatievaardigheden, bent in staat kritische vragen te stellen en heeft de neiging tot doorvragen.

Instructies

 

Procedure

Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen dan nodigen wij u uit voor 14 februari a.s. te reageren met een korte zakelijke brief met CV naar de Wassenaarsche Bouwstichting t.a.v. de selectiecommissie, Postbus 2018, 2240 CA Wassenaar. U kunt mailen naar telting@wabs.nl.

Voorgedragen commissarissen behoeven voorafgaand aan hun benoeming de goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties, die hen kan uitnodigen voor een ‘fit & proper’ gesprek.

Heeft u nog vragen of behoefte aan aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen mevrouw E. Wardenaar, lid van de Raad van Commissarissen. Zij is bereikbaar op 06-4383096.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.